Sökning: "Niklas Åkerman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Niklas Åkerman.

 1. 1. Swedish companies and Russia just changed their relationship status to "it is complicated" : A multi-case study about how Swedish B2B companies change commitments towards the turbulent Russian market to remain resilient

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Viktor Jakobsson; Hannes von Dahn; [2016]
  Nyckelord :Market Turbulence; Commitment; Resilience; Risk; Uncertainty; Knowledge; Intangible Resources; Tangible Resources; Operation Mode;

  Sammanfattning : Title:                                   Swedish companies and Russia just changed their                                            relationship status to “It is complicated” ­- A multi-case study about how Swedish B2B companies change commitments towards the turbulent Russian market to remain resilient                     Authors:                             Hannes von Dahn & Viktor Jakobsson   Supervisor:                        Niklas Åkerman   Examiner:                           Susanne Sandberg   Course:                              Business Administration III - Degree Project with specialization in International Business (Bachelor)   Problem:                            The sanctions against Russia and the decline of the oil price have created a complex situation. As a result of this the Swedish export dropped with 50% in just one year. LÄS MER

 2. 2. "Vi vill ha kostnadsreducering!" : En studie kring kundvärde inom en ekonomisk förening

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Sandra Johansson; Emmelie Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Dubbelriktade kundrelationer; nätverk; relationer; kundvärde; värdeskapande; fokusgrupper; B2B; konkurrensfördel;

  Sammanfattning : Titel: ”Vi vill ha kostnadsreducering!” – En studie kring kundvärde inom en ekonomisk förening Ämne/kurs: Företagsekonomi III – Marknadsföring, inklusive examensarbete, 30 hp.Författare Emmelie Nilsson och Sandra Johansson Handledare: Niklas Åkerman Examinator: Christine Tidåsen Nyckelord: Dubbelriktade kundrelationer, nätverk, relationer, kundvärde, värdeskapande, fokusgrupper, B2B, konkurrensfördel Frågeställning: Vad karaktäriserar kundvärde i en B2B-relation, då leverantören är en ekonomisk förening, som ägs av sina kunder? Syfte: Syftet var att skapa förståelse kring hur en ekonomisk förening, med både enkelriktade och dubbelriktade kundrelationer, kan stärka sin position på marknaden genom att öka det kundupplevda värdet. LÄS MER