Sökning: "Niklas Linnér Jerreling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Niklas Linnér Jerreling.

 1. 1. Hedge Fund Strategies. How does risk exposure vary between them?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Linnér Jerreling; [2016]
  Nyckelord :Hedge Fund; Risk exposure; Hedge Fund Strategy; Business and Economics;

  Sammanfattning : This research investigates the risk exposure of hedge funds on the asset classes equity, bonds and currencies. It also investigates how risk exposure to these asset classes may vary across different hedge fund strategies. LÄS MER

 2. 2. Finansiella effekter av reglering En ex-ante studie av Bokföringsnämndens reglering av progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrick Nilsson; Gustav Lindberg; Niklas Linnér Jerreling; [2014]
  Nyckelord :Accounting regulations; Depreciation; Cooperative building society; Hedonic Pricing model; Market value; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER