Sökning: "Nina Jernberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nina Jernberg.

  1. 1. Sambandet mellan ungdomsarbetslöshet och brottslighet - En litteraturbaserad studie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Nina Eklund; Amanda Jernberg; [2015-08-20]
    Nyckelord :Ungdomar; brottslighet; ungdomsarbetslöshet; folkhälsa; Youth; criminality; youth unemployment; public health;

    Sammanfattning : Background: The lack of employment has an effect on individuals’, especially youths’, health. Unemployment also has an effect on ones sense of coherence (SOC) and social capital. Lack of these factors in combination with unemployment may lead to an increase in crime rate. LÄS MER