Sökning: "Non-governmental organisations"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Non-governmental organisations.

 1. 1. Activism online : A qualitative study of the social media strategies at UNA Sweden

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lydia Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media has in a short period of time become an increasingly big part of peoples’ everyday life. For organisations and companies, it is practically essential today to be active online to be able to survive. LÄS MER

 2. 2. Kemsex

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Albin Erlandsson; [2018]
  Nyckelord :Kemsex;

  Sammanfattning : The aim of the study was to further the knowledge and understanding of chemsex in a Swedish context from the perspective of professionals working in LGBT1 and HIV-prevention non-governmental organisations. Further issues that were explored was how drug prevention and information distribution differ between Sweden and Great Britain. LÄS MER

 3. 3. Ireland as a Development Ally: A study of Irish Aid's relationship with its partner NGOs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies

  Författare :Cassandra Magnin; [2018]
  Nyckelord :Foreign Aid; Institutional Donors; Non-Governmental Organisations; Accountability; Flexibility; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skyddade boendens skilda villkor : En intervjustudie med personal på ideella och kommunala skyddade boenden om deras erfarenheter i arbetet med våldsutsatta kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tove Tottmar Virsand; Malin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :sheltered housing; non-governmental organisations; municipal; street-level bureaucracy; cooperation; Skyddat boende; ideell; kommunal; feminism; gräsrotsbyråkrati; samverkan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur personal på ideella respektive kommunala skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor upplever verksamhetens möjligheter och begränsningar samt hur de upplever samverkan. Studien har en kvalitativ metod där det har genomförts åtta semistrukturerade intervjuer med fyra personal från två ideella boenden och fyra personal från två kommunala boenden. LÄS MER

 5. 5. "Man drar åt samma håll" : En kvalitativ studie om samverkan kring prostitution i en mellanstor svensk kommun

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Klara Ahnfeldt; Jennifer Manu; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; prostitution; främjande faktorer; hämmande faktorer; förbättringsområden;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase insight into the collaboration of different organisations that work against prostitution in a Swedish municipality. With this purpose as a basis, four research questions were formulated: How do different organisations working against prostitution in the municipality collaborate? Which factors promote collaboration between these organisations? Which factors inhibit collaboration between these organisations? What areas of improvement exist in regards to collaboration? The analysis is qualitative and based on semi-structured interviews with six organisations that work against prostitution in different ways. LÄS MER