Sökning: "Om tuberkulos"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Om tuberkulos.

 1. 1. Power Structures in the Age of Sanatoria : A digital examination of historical patient experience in Mörsil, Sweden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elin Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sanatoriums LCSH ; Patient satisfaction LCSH ; Tuberculosis patients’ writings LCSH ; Tuberculosis--History LCSH ; Archival Materials--Digitization LCSH .; Sanatorier; Patientupplevelse; Tuberkulos; Digitalisering.;

  Sammanfattning : Introduction. This thesis examines historical patients’ experiences of staying in sanatoria in Mörsil, Sweden, with a special focus on power structures within the institution. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med Tuberkulos

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Charlotta Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; Personcentrerad vård; Tuberkulos; Operation; Smittskydd;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 avled 1,7 miljoner människor i världen av Tuberkulos. Dock minskar numera incidensen med 1,5-2 % per år. En bidragande orsak är att kunskapen om sjukdomen och smittskydd har förbättrats. Att vårda patienter med Tuberkulos i samband med operation kan vara riskfyllt. LÄS MER

 3. 3. Justering av farmakokinetiska parametrar i Hollow Fiber Experiment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Sima Rozbahany; [2022]
  Nyckelord :pk pd Hfs Hollow fiber model Tuberkolus;

  Sammanfattning : 1.   Sammanfattning Introduktion: Det finns idag flera allvarliga infektioner som har utmanande farmakologisk behandling, där tuberkulos är en av dem. Patogenerna som orsakar tuberkulos är svåra att behandla på grund av deras resistensmekanism, vilket gör att antibiotika inte fungerar lika effektivt längre som de gjorde tidigare. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av icke-tuberkulösa mykobakterier och Mycobacterium tuberculosis med hjälp av PCR-teknik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Josefina Vernersson; [2020]
  Nyckelord :Realtids-PCR; icke-tuberkulösa mykobakterier; Mycobacterium tuberculosis;

  Sammanfattning : Tuberkulos orsakad av Mycobacterium tuberculosis, är en av de ledande dödsorsakerna globalt sett enligt världshälsoorganisationen (WHO). M. tuberculosis ingår i Mycobacterium tuberculosis komplex (MTBC) där bland annat Mycobacterium bovis, M. bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin) och Mycobacterium africanum också ingår. LÄS MER

 5. 5. Analyses of microbial community in nutrient solution with biofertilizer and risk assessment of establishment of pathogens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Julia Södergren; [2020]
  Nyckelord :Biofertilizer; hydroponic; 16S rRNa sequencing; challenge testing; calorimetry; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The societal interest for a more sustainable and circular food production is increasing. Hydroponic farming is an alternative way of growing vegetables that can bring farming into urban environments, reducing long transports of food. In parallel, the focus in waste treatment is being more directed toward resource recovery. LÄS MER