Sökning: "Oral abilities"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Oral abilities.

 1. 1. Vad frågar du efter? : En studie om hur tydligt förmågorna i the big five efterfrågas inom olika examinationsformer på olika program i kursen   religionskunskap 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Teodor Larsson; Carin Stegå; [2019]
  Nyckelord :Examination; abilities; thinking skills; the big five; exam construction; religionskunskap 1; type of questions; Examinationer; förmågor; The big five; provkonstruktion; Religionskunskap 1; frågetyper;

  Sammanfattning : This essay is about how thinking skills are requested in examinations in the course religion 1 in Swedish upper secondary schools. To investigate this an analysis template has been created which is constructed from Göran Svanelids theory the big five, who explains which abilities the Swedish curriculum demands. LÄS MER

 2. 2. Att utföra munvård : Ur vårdpersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madelene Wikström; Susanne Colm; [2018]
  Nyckelord :Experiences; Health care professionals; Literature study; Oral health; Litteraturstudie; Munhälsa; Upplevelser; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med försämrat munhälsotillstånd upplever obehag i munhålan vilket påverkar deras välbefinnande och medverkande i sociala situationer. Risken med ett försämrat munhälsotillstånd är flera och forskning visar ett samband mellan ett försämrat munhälsotillstånd och systematiska sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. På tal om skolan och demokrati : Hur lärare uppfattar kopplingar mellan elevers muntlighet och skolans demokratiuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Lena Ysander; [2018]
  Nyckelord :oral proficiency; Oral abilities; school s previous years; school s democracy mission; rhetoric at school; Muntlig färdighet; muntliga förmågor; skolans tidigare år; skolans demokratiuppdrag; retorik i skolan;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur lärare i grundskolans tidigare år ser på arbetet med elevernas muntliga förmågor, och då speciellt i förhållande till skolans demokratiuppdrag. Muntlig förmåga är en viktig del av de kunskaper du behöver besitta för att fungera i en demokrati. LÄS MER

 4. 4. News for Everyone - Investigating Universal Accessibility with Cognitively Disabled Users on Swedish News Sites

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Ellinor Jutterström; [2018]
  Nyckelord :Accessibility; User Experience; Universal Design; Design-For-All; Cognitive Disabilities; News Websites; Tillgänglighet; Användarupplevelse; Universell Design; Design-För-Alla; Kognitiva Funktionsvariationer; Nyhetshemsidor;

  Sammanfattning : As more readers consume news through digital platforms such as computers, mobiles and tablets, it is essential to make these interfaces accessible to as many users as possible, both from an economic and social standpoint. The terms ‘universal accessibility’, ‘inclusive design’ and ‘design-for-all’ refer to the method of designing for users both with and without disabilities, which is a widely debated subject among researchers in the field where some say that it improves the usability for everyone, while others argue that it is impossible to create a design that fits all needs. LÄS MER

 5. 5. ”Man är tvungen att jobba på andra sätt för att hålla sig till läroplanen” : En studie om muntlig kommunikation under engelsklektioner

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Rebecca Hultman; [2018]
  Nyckelord :Oral communication; mediation; communicative language teaching; English; English language teaching; Muntlig kommunikation; mediering; helhetsförståelse; kommunikativ språksyn; engelskundervisning;

  Sammanfattning : This degree project aims to yield new knowledge about oral communication in English classes by investigating whether and to what extent students are given opportunities to develop their communicative abilities. A socio-cultural and pragmatic perspective was adopted and previous research was thoroughly examined. LÄS MER