Sökning: "PANS"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet PANS.

 1. 1. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Tina Johansson; [2020]
  Nyckelord :växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Sammanfattning : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. LÄS MER

 2. 2. Screening of Scope 3 emissions : A case study performed at Fiskars Group

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anni Koponen; [2020]
  Nyckelord :GHG emissions; sustainability reporting; consumer products; GHG-utsläpp; hållbarhetsredovisning; konsumentprodukter;

  Sammanfattning : After setting the Paris Agreement in 2015, larger companies have increasingly more an essential role in evaluating their environmental impact, understand how large their emissions are and setting their climate targets. Companies can follow different environmental reporting tools such as GRI reporting, CDSB Framework, among others. LÄS MER

 3. 3. En livsberättelse om skolgången för en person med PAN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helén Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Livsberättelse; PANS; PANDAS; skolgång; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Sandberg, Helén (2020). En livsberättelse om skolgången för en person med PANS. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Signal Optimization Software : Comparison of Optimal Signal Pans from TRANSYT and LinSig – A Case Study

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :EVANS OTIENO ODHIAMBO; [2019]
  Nyckelord :TRANSYT; LinSig; Delay; Practical Reserve Capacity; Optimal cycle time; Optimization.;

  Sammanfattning : The design of traffic signal control plan is directly related to the level of traffic congestion experienced both at the junction level and the network particularly in urban areas. Ensuring signals are well designed is one of the most cost-effective ways of tackling urban congestion problems. LÄS MER

 5. 5. Pans ande : En ekokritisk analys av Rick Riordans bokserie om Percy Jackson

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jenny Tollstern; [2018]
  Nyckelord :Ekokritik; Rick Riordan; Percy Jackson; grekisk mytologi;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar mytanvändningen i Rick Riordans bokserie om Percy Jackson med syfte att uppenbara kopplingar till dagens miljö- och klimatproblematik. Fokus placeras på bokseriens införande av antik grekisk mytologi och de ekokritiska analysmöjligheter som det skapar. Analysen utgår ifrån den ekokritiska teorin bl.a. LÄS MER