Sökning: "Erik Hjelm"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Erik Hjelm.

 1. 1. Från mästare till konsulent. Länsträdgårdsmästarnas 40-åriga historia i Skaraborgs län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Elvira Eriksson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; länsträdgårdsmästare; county gardener; Victor Strandberg; Erik Hjelm; Vincent Hertzman; A. G. Ahlberg; Gustaf Carlsson;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Beskattning av Bitcoin i ljuset av likformighetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nermark Hjelm; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Bitcoin; Likformighet; Likformighetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines how financial products are classified within the capital gains bracket and which tax differences follow from such classification. Based on practice and the methodology of the Income tax act, the paper describes how a divestment of the cryptocurrency Bitcoin should be classified and taxed. LÄS MER

 3. 3. Likgiltighetsuppsåtet - en kritisk granskning av begreppets aktuella innebörd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nermark Hjelm; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; likgiltighetsuppsåt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The concept of guilt in Swedish law constitutes carelessness (culpa) and intent (dolus). These legal concepts express different ranks of guilt such that the separation of deeds of negligence and intent is of major importance. The present thesis will investigate the lower bound of the concept of intent, in relation to carelessness. LÄS MER

 4. 4. Designing with Teachers : A case study exploring design guidelines for distance-learning environments

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Erik Hjelm; [2016]
  Nyckelord :e-learning; distance education; participatory design; human-computer interaction;

  Sammanfattning : The research question for this study is “What different design guidelines can be distilledfrom teachers in a distance education organization when they are tasked to imagine theinterface for synchronous video communication with students”. Previous research hasshown that live streaming technologies are a viable option for students but more research isneeded with the teacher perspective. LÄS MER

 5. 5. Designerrollen i en webbdesignprocess

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Erik Hjelm; Minica Kraft; Andreas Nilsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates if, and in that case, how design theory is applied in practice in the web development field. Prior research has focused on methods used in the web development field. We wanted to study the designers role in a web design process by comparing existing designer roles with design theory literature. LÄS MER