Sökning: "PVC"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet PVC.

 1. 1. Byggbranschen måste också plastbanta : En fallstudie om plaster i dagens byggande och dess hälso- och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Sandqvist Alma; [2019]
  Nyckelord :Environmental impact; Health impact; Plastic; Plastic Use; Sustainable Construction; Avfall; Husbyggnad; Hållbart byggande; Hälsopåverkan; Miljöpåverkan; Plast; Plastanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i dagens  byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. LÄS MER

 2. 2. Återanvändning av endotrakealtuber inom svensk smådjurssjukvård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erica Andersson; Frida Andersson; [2019]
  Nyckelord :endotrakealtub; återanvändning; reprocessering; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Endotrakealtuber används frekvent inom djursjukvården för att upprätthålla fria luftvägar hos patienten. Detta kan krävas under anestesi då patienten kan få problem att ventilera sig själv på grund av andningsstillestånd orsakat av exempelvis anestetika. LÄS MER

 3. 3. Life cycle assessment of disposable and reusable laryngeal mask airway in Skånevård Sund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Gang Liang; [2019]
  Nyckelord :Keywords: life cycle assessment; laryngeal mask airway; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Single use medical devices have been the widespread practice for clinical work for many years. However, the negative environmental impacts of using disposable products have also attracted attention worldwide. LÄS MER

 4. 4. A first look at some potentially plastic degrading enzymes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Björn Pålsson; [2019]
  Nyckelord :PETase; PET; plastic degrading; enzyme; biotic degradation; plastic degrading organisms; biochemistry; biokemi; Biology and Life Sciences; Chemistry;

  Sammanfattning : The many advantageous abilities of plastics have made them omnipresent in today’s society. However, the low cost of production, light weight, durability and insolubility in water combined with inadequate waste handling have led to a vast and increasing accumulation of plastics in nature, approximated to be over 6 300 million tons (Geyer, Jambeck and Law, 2017, ‘Production, use, and fate of all plastics ever made’, Science Advances, 3(7), pp. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av möjligheten att återanvända takdagvatten för att minska dricksvattenförbrukningen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Linnea Andersson; [2019]
  Nyckelord :water quality; roof-harvested rainwater; re-use of water; vattenkvalitet; takdagvatten; återanvända vatten;

  Sammanfattning : Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I takt med klimatförändringarna kommer temperaturen öka och vädret bli mer extremt vilket gör vår tillgång till dricksvatten mer sårbar. Redan idag finns problem med dricksvattenförsörjningen i vissa delar av Sverige. LÄS MER