Sökning: "Paulina Karpinska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paulina Karpinska.

  1. 1. Spelbranschens sociala ansvarstagande : En studie om svenska börsnoterade casino- och spelföretags hållbarhetsredovisning

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Moa Gränshagen; Paulina Karpinska; [2022]
    Nyckelord :Annual report; Control; CSR; Gambling problems; Greenwashing; GRI; Responsibility; Responsible gambling; Ansvar; Ansvarsfullt spelande; CSR; Greenwashing; GRI; Hållbarhetsredovisning; Spelproblem; Kontroll;

    Sammanfattning : Syftet i studien är att finna likheter och skillnader i casino- och spelföretagens redovisade sociala ansvarstagande. Urvalet är svenska spelföretag som är noterade på Stockholmsbörsen. De studerade företagen är LeoVegas, Evolution AB, Betsson AB och Kindred Group PLC. LÄS MER