Sökning: "commitment bemanningsföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden commitment bemanningsföretag.

 1. 1. Konsultchefers samledarskap : Inom bemanningsföretag i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Olivia Ingman; Hana Kelmendi; [2020]
  Nyckelord :Consultant manager; co-leadership; shared leadership; situational leadership; staffing industry; staffing and recruitment company; Konsultchef; samledarskap; delat ledarskap; situationsanpassat ledarskap; bemanningsbranschen; bemanningsföretag;

  Sammanfattning : Bemanningsbranschen är en växande bransch som präglas av en speciell trepartsrelation mellan konsultchef, kund och konsult. Inom denna trepartsrelation formas ett samledarskap mellan konsultchef och kund som tillsammans har ett delat ansvar över en eller flera konsulter. LÄS MER

 2. 2. Bemanningsbranschens flexibla arbetsmiljö - en studie om bemanningsanställdas organisatoriska commitment gentemot sitt bemanningsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellinor Landersten; Rebecca Nordh; [2016]
  Nyckelord :bemanningsföretag; organisatoriskt commitment; flexibel arbetsmiljö; inflytande; förutsägbarhet; social interaktion staffing industry; organizational commitment; flexible work environment; influence; predictability; social interaction; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur ett antal psykosociala dimensioner i bemanningsbranschens flexibla arbetsmiljö var relaterade till och predicerade de tre komponenterna av organisatoriskt commitment; affektivt, normativt och upprätthållande. En internetbaserad enkät användes och besvarades av 65 bemanningsanställda. LÄS MER

 3. 3. Att vara  chef på distans : En kvalitativ studie kring hur konsultchefer upplever sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Simone Jacobsen; [2015]
  Nyckelord :Employment agency; Consultant manager; Client company; Dual commitment; Leadership; Bemanningsföretag; Konsultchef; Kundföretag; Dubbelt åtagande; Chefskap;

  Sammanfattning : As the modern business environment becomes increasingly dynamic, businesses have had to become more responsive to changes in the marketplace. This has led to the increasing prominence of employment agencies which is organizations that help businesses manage their shifting labor requirements by sourcing labor based of their clients’ needs. LÄS MER

 4. 4. Att trivas men inte vilja stanna : Upplevelser av att vara anställd i en vikariepool hos ett bemanningsföretag, med fokus på organisationsriktad commitment och socialt stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Hanna Olofsson; Sara Johannesson; [2013]
  Nyckelord :Organizational commitment; social support; temporary work agency; temporary agency worker; pool of substitutes; Organisationsriktad commitment; socialt stöd; bemanningsföretag; bemanningsanställd; vikariepool;

  Sammanfattning : En bemanningsanställd har sin dagliga arbetsplats ute hos ett klientföretag, och inte hos sin arbetsgivare. Detta kan göra att kontakten med arbetsgivaren försvagas, vilket kan skapa speciella förutsättningar för organisationsriktad commitment och socialt stöd. LÄS MER

 5. 5. Bemanningskonsulter, mer eller mindre en del av företaget?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Caisa Troedsson Lundin; [2012]
  Nyckelord :Organisatorisk identitet; tillhörandeskap; commitment; motivation; flexibilitet; trepartsrelation; bemanningskonsult; psykologiska kontrakt.;

  Sammanfattning : Bemanningsbranschen har under de senaste tjugo åren expanderat kraftigt i Sverige och visar på rekordhöga omsättningar, där allt fler söker sig till branschen. Det har också på senare år blivit allt vanligare med bemanningsföretag som specialiserar sig på studenter eller invidiver med egen verksamhet, vilket också är det som denna undersökning handlar om. LÄS MER