Sökning: "Teambuilding"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Teambuilding.

 1. 1. TEAM DEVELOPMENT The influence of using a team development program on team cooperation and performance: Perspectives from team leaders

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Elfversson; [2019-02-12]
  Nyckelord :Team development; Teambuilding; Effective teams; High Performing teams; Team cognition; Integrative Model of Group Development; Group Development Questionnaire; GDQ;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this study is to investigate the outcomes of an internal team development program from the perspective of team leaders in a global company based in Sweden. The focus is on how their team´s cooperation and performance developed after the program. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av en teambuildingsinsats effekter på teameffektivitet och ledarskattad teamprestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Eintrei; Tora Hansson; [2018]
  Nyckelord :team building; team effectiveness; team performance; behavioral processes; reflexivity; real team; job satisfaction; intention to leave; teambuilding; teameffektivitet; teamprestation; beteendeprocesser; reflexivitet; reella team; arbetstillfredsställelse; intention att sluta;

  Sammanfattning : Teamarbete (eng. teamwork) är förenat med positiva organisatoriska och individuella effekter, vilket kan förklara varför organisationer i allt större utsträckning vill genomföra teambuildingsinsater för att förbättra teameffektivitet och teamprestation. LÄS MER

 3. 3. Morötter, vänner & tillit- En studie om vad som styr volontärer på musikfestivaler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofia Johansson; Sanna Sand; Linnea Sirenius; [2018]
  Nyckelord :Festival; volontär; motivation; projekt; ansvar; verksamhetsstyrning; styrmedel; styrsystem; belöningssystem; teambuilding;

  Sammanfattning : Arbetskraften på svenska festivaler består till stor del av volontärer. Vid arbete med volontärer kan vissa problem uppstå, exempelvis att volontärer inte dyker upp till sina pass. Vilket i sin tur kan innebära en viss osäkerhet för projektet. LÄS MER

 4. 4. Bristande kommunikation kostar!

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Georgina Gawriye; Kotchakorn Nilkam; [2018]
  Nyckelord :Partnering; Kommunikation; Partnering i byggprocessen; Byggprocess; Semistrukturerade intervjuer; Partneringsamarbete;

  Sammanfattning : Ett framstående samt återkommande problem i Sveriges byggindustri är då kommunikation brister mellan aktörerna, vilket kostar. Byggprocessens alla skeden tillsammans med ett stort antal aktörer är de två största anledningarna till missförstånd och försummad information. LÄS MER

 5. 5. Att skapa effektiva projektgrupper : med teambuilding som främsta verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Eklund; Emelie Nyström; [2017]
  Nyckelord :Team building; Project Manager; Effective leadership; Project group.; Teambuilding; Projektledare; Effektivt projektarbete; Projektgrupp.;

  Sammanfattning : In this essay we have investigated how team building can make a project group more effective towards reaching the goals of the project. With this question at issue we have interviewed a couple of project managers in the event industry that we believed was well suited for this research. LÄS MER