Sökning: "Pennywise"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Pennywise.

  1. 1. Vad är vi rädda för? : En jämförande semiotisk innehållsanalys av antagonisten i två versioner av filmen “IT”

    L3-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Amanda Johnsson; Amanda Friberg; [2018]
    Nyckelord :Semiotik; IT; Pennywise; skräck; innehållsanalys; Stephen King; antagonist;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra framställningen av skräck i originalversionen och nyinspelningen av skräckfilmen IT. Med en semiotisk innehållsanalys analyserar vi framställningen av antagonisten och effekter i valda scener från båda filmerna. Materialet som studeras är fem nyckelscener från respektive version. LÄS MER