Sökning: "livsmedel kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden livsmedel kunskap.

 1. 1. Det gröna gapet mellan konsumenternas attityd och köpbeteende : Hur kan företag öka försäljningen av ekologiska livsmedel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Erika Blomqvist; Emma Fredholm Kaipak; [2022]
  Nyckelord :organic food; green consumers; sustainable marketing; the green marketing mix; 7p; ekologiska livsmedel; hållbara konsumenter; hållbar marknadsföring; den gröna marknadsföringsmixen; 7p;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur företag kan bidra till en mer hållbar konsumtion. Studien undersöker hur företag kan öka försäljningen av ekologiska livsmedel med hjälp av marknadsföringsstrategier för att påverka konsumenternas köpbeteende. LÄS MER

 2. 2. Factors affecting presence of feed in crops of broilers at slaughter - with focus on a hygienic slaughter

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ylva Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Crop; Broiler; Feed Withdrawal; Bacteria; Enterobacteriaceae;

  Sammanfattning : Food security and sustainable consumption and production are parts of the United Nation Sustainable Development Goals 2 and 12. Filled broiler crops at slaughter poses a risk to contaminate carcasses with gastrointestinal contents. LÄS MER

 3. 3. Keramiska föremål i kontakt med livsmedel : en sammanställning av lagstiftning som rör keramiska föremål i kontakt med livsmedel samt faktorer som påverkar migration av metaller

  Magister-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Viktoria Fahlgren; [2022]
  Nyckelord :keramik; keramiska föremål; kontaktmaterial; FCM; migration; metaller;

  Sammanfattning : Utifrån en ny bestämmelse i livsmedelslagen ska livsmedelskontrollen framöver även omfatta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Det här arbetet fokuserar på den lagstiftning som gäller för keramiska material i kontakt med livsmedel, hur migration från keramiska material påverkas samt en inventering av kontaktmaterialverksamheter inom Skellefteå kommun. LÄS MER

 4. 4. Analysis of Single Echelon Logistics Model for Delivering Temperature Sensitive E-groceries in Cities using Electric Vehicle

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Harivignesh Narayanasamy; [2022]
  Nyckelord :Electromobility in last mile; E-commerce; Agent-based simulation; Urban logistics; Supply chain in Sweden; Temperature sensitive e-groceries; Elektromobilitet på sista milen; E-handel; Agentbaserad simulering; Stadslogistik; Leveranskedja i Sverige; Temperaturkänsliga e-livsmedel;

  Sammanfattning : With the increase in the growth of the e-commerce sector since the past decade, the pressure has been progressively more applied to the operations and supply chain. As the pandemic has pushed the companies to provide services at the customer doorstep due to the difficulties in accessing services from brick-and-mortar stores, the logistical operation of the companies is continuously put under pressure. LÄS MER

 5. 5. Plants for everyone : prospects of upscaling consumption of plant-based protein products

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Clara Landsbo; [2022]
  Nyckelord :plant-based protein products; consumption; lifeworld; discourse; habit; culture; motivation;

  Sammanfattning : A change towards a more sustainable food consumption is necessary in order to mitigate climate change. Changing diets and preferences from animal-based to plant-based has a great potential to reduce impact on the environment. However, this requires action in both local and global contexts. LÄS MER