Sökning: "Polytax"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Polytax.

 1. 1. Prioritering av ekonomiska värden kan delvis förklara bristande miljöhänsyn i samband med avverkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Stina Törnkvist; [2018]
  Nyckelord :biologisk mångfald; ekonomiskt värde; miljöhänsyn; skogsbruk; skog; naturpåverkan; hänsynskrävande biotoper;

  Sammanfattning : Sedan 1994 har den svenska skogsvårdslagen haft produktion och miljöhänsyn som jämställda mål. Skogsindustrin har ett stort ansvar för uppfyllandet av detta genom det så kallade sektorsansvaret, vilket innebär att de bör genomföra fler åtgärder än vad lagen kräver. LÄS MER

 2. 2. Naturhänsyn vid föryngringsavverkningar : En jämförelse mellan certifierade och o-certifierade hyggen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Anna Rylander; [2015]
  Nyckelord :Nature conservation; Regeneration felling; Forest Certification; FSC; PEFC; Retention trees; Dead trees; Snags; Naturhänsyn; Föryngringsavverkning; Skogscertifiering; Polytax; Toleransnivån; FSC; PEFC; Hänsynsträd; Torrträd; Högstubbar;

  Sammanfattning : A growing number of Swedish forest owners are choosing to certify their forestry. However, there appears to be a lack of field surveys which describe differences between certified and non-certified forests concerning the degree of completed environmental considerations. LÄS MER

 3. 3. Körskador inom bekämpningsområde mot granbarkborre i Västernorrlands län

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Liza Edlund; Johanna Johansson; [2013]
  Nyckelord :Polytax; Slutavverkning; Markskada; Ips typographus; Skadeinsekt. ;

  Sammanfattning : Stormskador under 2007 och efterföljande varma somrar skapade gynnsamma förhållanden för skogsskadeinsekter. Till följd av detta införde Skogsstyrelsen ett bekämpningsområde mot granbarkborre inom delar av Jämtlands och Västernorrlands län. LÄS MER

 4. 4. Naturhänsyn på slutavverkade hyggen i Östergötlands län.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Sofia Jonsson; [2011]
  Nyckelord :Biodiversity; final felling; nature consideration; Polytax; retention trees;

  Sammanfattning : 95% of the productive forest land in Sweden are now being exploited for forestry. The new Forestry Act of 1993 equate the goal of production and the environmental goal which means that the objective for forestry is a sustainable yield, while the biological diversity must be preserved. LÄS MER

 5. 5. Har antalet naturvärdesträd i Sverige förändrats mellan 1999-2009?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Ida Karlsson; [2010]
  Nyckelord :naturvärdesträd; generell hänsyn; 30 § SVL;

  Sammanfattning : Forestry and forest products are vital components of the Swedish economy but the forest is also important for recreation, hunting, out-door life and conserving biodiversity. The Swedish Forest Act has two equally important objectives, production and environmental protection. LÄS MER