Sökning: "Ida Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Ida Karlsson.

 1. 1. Att befinna sig i samma rum som döden : En litteraturstudie om sjuksköterskans coping-strategier i dödens väntrum vid livets slut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Nilsson; Therése Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Coping; Coping-strategies; Death; Dying; End of life; Experience; Nurses Palliative care;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Döden är ett tabubelagt ämne för många. I sjuksköterskeprofessionen ingår det att kunna bemöta döende patienter och ge god vård i livets slut. Dock saknas det rekommendationer för vilka slags coping-strategier sjuksköterskan själv kan använda för att kunna hantera den krävande situationen. LÄS MER

 2. 2. Fikastunder, fotbollsunder och politiska beslutsgrunder : En kvantitativ innehållsanalys av Stefan Löfvens och Annie Lööfs Instagramanvändning inför valet 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecca Cajander; Ida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Instagram; politisk kommunikation; gränsdragningsstrategier; Erving Goffman; Stefan Löfven; Annie Lööf; valrörelse 2018;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur två svenska partiledare, Stefan Löfven och Annie Lööf, använder sig av det sociala mediet Instagram under en sexmånadersperiod före riksdagsvalet 2018. Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöktes uttrycken för hur Löfven och Lööf hanterade den allt mer diffusa gränsdragningen mellan privatliv och politik. LÄS MER

 3. 3. Rörelserädsla, tidigare fysisk aktivitetsnivå och bröstsnittsmärtans samband med fysisk aktivitet hos inneliggande hjärtopererade patienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Ida Kronqvist; Evelina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sternotomy; physical activity; kinesiophobia; post-sternotomy pain; Sternotomi; fysisk aktivitet; rörelserädsla; bröstsnittsmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: På Akademiska sjukhuset i Uppsala genomförs ungefär 700 hjärtoperationer varje år. Efter en hjärtoperation är det av stor vikt att patienterna är fysiskt aktiva för att minska risken för postoperativa komplikationer. LÄS MER

 4. 4. ENERGIEFFEKTIVISERING AV INDUSTRIELLA VERKSAMHETER : Värderingar grundade i ekonomiska, miljö- och sociala aspekter för GKN ePowertrain, Köping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Joakim Söder Altschul; Tomas Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Triple bottom line; Industrial efficiency; Cooling systems; Organization improvements; Heat simulation; IDA ICE; Value of information; Lean; Triple bottom line; Industriella effektiviseringar; Kylsystem; Organisationsförbättringar; Värmesimulering; IDA ICE; Informationsvärde; Lean;

  Sammanfattning : To decrease the ecological footprint, humans either have to adjust their lifestyles, or the large scale industries must take corporate social responsibility. This study is based on the well-developed field of energy efficiency in industries by applying technology and organizational-focused proposals. LÄS MER

 5. 5. Self-care when suffering from gastroenteritis in Tanzania : Nurses perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linnea Gärderup; Ida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Gastroenteritis; Person-centered care; Preventative actions; Self-care; Egenvård; Förebyggande åtgärder; Gastroenterit; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : According to World Health Organization 1.5 million people die every year due to diarrhoeal diseases. Diarrhoeal diseases may be caused by a multitude of different reasons, though WHO highlights the fact that 58% of these, are caused by lack of clean water, sanitation and hygiene. LÄS MER