Sökning: "Pressverktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Pressverktyg.

 1. 1. Measuring the contact pressure during sheet metal forming of automotive components

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Andreas Andersson; [2020]
  Nyckelord :Strain gauge; Blank holder; Stamping dies; Arduino; Trådtöjningsgivare; Plåthållare; Pressverktyg; Arduino;

  Sammanfattning : The competition in the car market in the world is continuously intensifying. To gain an advantage in the market while making a profit, each car manufacturer needs a strong focus on always improving in the technology development. LÄS MER

 2. 2. Relation Between the Material in Press Hardening Dies and Fully Martensitic Transformation : Sheet properties of thick 3D-sheets in small series production

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jesper Christensson; [2020]
  Nyckelord :hot stamping; press hardening; material properties;

  Sammanfattning : This report evaluates the influence of the die material on the cooling rate and martensitic transformation of press hardened sheets. The goal was to increase the thicknesses of sheets that can form fully martensitic microstructure when press hardened. LÄS MER

 3. 3. Friction and material modelling in Sheet Metal Forming Simulations

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Herman Bentsrud; [2020]
  Nyckelord :Sheet metal forming; Material model; Triboform; Autoform; Plåtmetalformning; Materialmodell; Triboform; Autoform;

  Sammanfattning : In today’s car manufacturing industry, sheet metal forming is a important process that takes preparation, which is time consuming and complex when new processes are made. When new metal grades and alloys are provided to the industry, tests are conducted to determine it’s behaviour and strengths. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ett pressverktyg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Delic Nihad; [2020]
  Nyckelord :Pressverktyg; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det om det går att plastiskt forma en tunn plåt där ett tredimensionellt kärl formas med hjälp av ett pressverktyg, därefter undersöks möjligheten att förenkla tillverkningssättet som ska leda till bättre arbetsförhållande för maskinoperatör. Det nuvarande kärlet tillverkas på ett föråldrat sätt, där deloperationer utförs separat av varandra på flera manuella pressar, vilket orsakar hög arbetsbelastning på pressoperatören. LÄS MER

 5. 5. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER