Sökning: "press hardening"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden press hardening.

 1. 1. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av verktyg i NX/Teamcenter : Implementering av effektiviserade och automatiserade arbetssätt för hantering av formytor och spegling av presshärdningsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jonas Hellström; [2017]
  Nyckelord :Teamcenter; NX; NX Open; Utveckling av verktyg;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts hos Gestamp Hardtech i Luleå på Tooling Design-avdelningen. Idag arbetar företaget med både I-DEAS och NX för att konstruera presshärdningsverktyg som används för att tillverka säkerhetsdetaljer för bilar. LÄS MER