Sökning: "Pyrolys"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Pyrolys.

 1. 1. Carbon Negative Heat and Power with Biochar Production : An Economic Analysis of a Combined Pyrolysis and CHP plant

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :William Bydén; David Fridlund; [2020]
  Nyckelord :Pyrolysis; Combined Heat and Power; CHP; Biochar; Biomass; CDR; Carbon Sequestration; Pyrolys; Kraftvärmeverk; KVV; Biokol; Biomassa; Kolinlagring; Negativa utsläpp;

  Sammanfattning : On the fourth of November 2016, The Paris Agreement entered into force, stating that nations worldwide should pursue efforts to limit the global temperature increase to 1,5 °C. Since then, the Intergovernmental Panel on Climate Change has specified that carbon dioxide removal, such as biochar sequestration, is necessary to achieve this goal. LÄS MER

 2. 2. Pyrolysis as a business for heat-requiring industries : A case​ study of biochar production in connection to an asphalt plant

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Charlotte Malmén; [2020]
  Nyckelord :pyrolysis; industrial symbiosis; circular economy; renewable energy; asphalt plant; environmental management; sustainable products; biochar;

  Sammanfattning : The expectations on companies to introduce better business models to enhance environmental performance are increasing. Sweden is aiming at becoming climate neutral in 2045 which requires methods to capture and store carbon in addition to decrease emissions. Research has shown that biochar production can be one way to support the target. LÄS MER

 3. 3. Comparative analysis of different pyrolysis techniques by using kraft lignin : Jämförelse mellan olika pyrolys metoder

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Husam Abbas; [2020]
  Nyckelord :Pyrolysis;

  Sammanfattning : This thesis presents a comparison analysis between various pyrolysis techniques performed on kraft lignin. Numerous literature studies of pyrolysis techniques performed on kraft lignin are reviewed and analysed where different operation temperatures, catalysts and different heating methods are used to pyrolyze kraft lignin. LÄS MER

 4. 4. Development of biochar in Sweden : A study on the agricultural effects of biocharthrough an international comparison

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ili Atalla; Gabriel Kurt; [2020]
  Nyckelord :Pyrolysis; Biochar; Carbon sink; Agricultural effects; Pyrolys; Biokol; Kolsänka; Jordbrukspåverkan;

  Sammanfattning : Biochar represents a new approach to fight global warming through its ability to reduce carbon dioxide emissions by carbon fixation. It has been proven to be efficient in increasing harvest through the effects of increasing WHC, pH level and the uptake of nutrients. LÄS MER

 5. 5. Vitalisering med biokol i urbana växtbäddar : befintliga tekniker på marknaden som kan implementeras

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Björn Skålberg; Jacob Stenlund; [2020]
  Nyckelord :biokol; biochar; växtbädd; pyrolys; jordförbättring; vitalisering;

  Sammanfattning : Biokol är en produkt med högt kolinnehåll. Upptäckten av biokol “Terra preta” kommer från Sydamerika där biokol var en restprodukt som visade sig ha mycket positiva effekter på växtligheten. LÄS MER