Sökning: "Pyrolys"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Pyrolys.

 1. 1. Fast Pyrolysis of Biomass in a Fluidized Bed for Production of Bio-oil and Upgradation by Ex-situ Catalytic Bed

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Samina Gulshan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Production of bio-oil from biomass is now becoming best substitute of fossil fuels in the transportation sector. Pyrolysis is one of the most promising route to produce bio-oil from biomass.  However, bio-oil needs to be upgraded due to presence of high percentage of oxygenated compounds. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av potential hos organiska restmaterial för avsättning i form av biokol

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Charlotte Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Biokol; Organiskt restmaterial; Pyrolys; Metodutveckling;

  Sammanfattning : Runtom på den svenska marknaden finns olika strömmar av restmaterial som idag ofta uppfattas som avfall. För att uppnå ett mer cirkulärt samhälle finns förhoppningen om att dessa restmaterial skulle kunna nyttjas i en ny applikation och anses som en resurs istället för ett avfall. LÄS MER

 3. 3. Catalytic Upgrading of Fast Pyrolysis Bio-oil Using Zeolites

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Elena Wikberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fast pyrolysis bio-oil is considered as a possible source for production of liquid bio-fuels and bio-chemicals enabling the necessary transition to a renewable energy system. In this Master’s thesis work the upgrading of fast pyrolysis bio-oils with Fluid Catalytic Cracking (FCC) conversion process at industrially relevant conditions is studied using Fluid Catalytic Cracking Micro Activity Test (FCC MAT) unit at RISE ETC in Piteå, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Uppvärmning av Almunge brandstation med pyrolys

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Felix Eriksson; Erik Gustafsson; Karl Malmberg; Simon Martelius; Simon Johansson; Patrick Johansson; Michael Stanowski; [2019]
  Nyckelord :biokol; trädgårdsavfall; brandstation; värmeförsörjning; jordförbättringsmedel; pyrolysreaktor;

  Sammanfattning : This project has been carried out on the behalf of Ihus in collaboration with Stuns Energi. The goal was to find and model a solution based on the process of pyrolysis that can deliver enough heat to Almunge fire station while storing maximum amount of CO2 in the form of biochar. LÄS MER

 5. 5. Study of the Performance of Peat Moss Pyrolysis

  Master-uppsats, KTH/Materialens processteknologi

  Författare :Yuming Wen; [2019]
  Nyckelord :peat moss; pyrolysis; bio-acids;

  Sammanfattning : Peat moss, also called sphagnum, has become a big problem in many countries such as China and Sweden due to its high green-house gas emission from chemical and biological degradation. In this work, the performance of peat moss pyrolysis has been studied, to investigate the potential of application of peat moss pyrolysis on fuel and chemical production. LÄS MER