Sökning: "RAMS"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet RAMS.

 1. 1. Musik som verktyg för elevers språk-, läs- och skrivutveckling : Tre musikpedagogers uppfattningar om rim, ramsor, rytm och rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefin Gunnargård; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra pedagogers beskrivningar av musicerande som verktyg för elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Utifrån syftet har tre forskningsfrågor formulerats: Hur beskriver pedagogerna att de använder rim, ramsor, rytm och rörelse som verktyg i sin undervisning? Gynnar rim, ramsor, rytm och rörelse elevers språkutveckling, i så fall hur? Hur uppfattar pedagogerna en möjlig koppling mellan musik och språkutveckling? Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 3. 3. Hägnstorlekens betydelse för fårs aktivitet och uppvisande av positiva beteenden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Isabelle Bergman Karlsson; [2018]
  Nyckelord :får; hägn; storlek; aktivitet; positiva känslor; beteenden; välfärd;

  Sammanfattning : Animals who live in captivity has a limited area to live on which can affect their life quality and natural social behaviors. Animals at a zoo meet a lot of known and unknown humans every day, and that can be both positive and negative for the animals. LÄS MER

 4. 4. Monitoring, Modelling and Identification of Data Center Servers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Martin Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Energy efficient control of server rooms in modern data centers can help reducing the energy usage of this fast growing industry. Efficient control, however, cannot be achieved without: i) continuously monitoring in real-time the behaviour of the basic thermal nodes within these infras- tructures, i.e. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad provtagning för säkrare analyser : Kartläggning av provtagningsanläggningen i Aitik anrikningsverk och rekommendationer för omkonstruktion och underhållsarbete med perspektiv ur RAMS och LCC

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Agnes Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Provtagningssystem; Drift- Underhåll; LCC; RAMS; FMEA;

  Sammanfattning : Using a more reliable sampling system Aitik can have a greater control over the enrichment process and thus have a major prerequisite for increasing the profitability of the company. An increased production, according to the new production target, are putting an increased pressure on the analysis precision and process control to maintain the high quality of the copper concentrate. LÄS MER