Sökning: "Intelligent buildings"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Intelligent buildings.

 1. 1. Smarta byggnader - Hur smarta är de?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mattias Larsson; Johan Sjögren; Bruce Kisch; [2020]
  Nyckelord :Smarta byggnader; Felanmälningar; Driftsäkerhet; Tillgänglighet; Intelligent buildings; Fault reports; Reliability; Availability;

  Sammanfattning : De senaste åren har det talats mer och mer om smarta byggnader och byggnadsautomatisering. Även miljö, hållbarhet och energieffektivitet är ämnen som diskuteras frekvent. För att uppnå lönsamhet och hållbarhet är smarta byggnader ett aktuellt alternativ. LÄS MER

 2. 2. Projektering av Fjärrvärmeinstallation vid ”Alimak group AB”s anläggning i Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Rasmus Strandgren; [2019]
  Nyckelord :Energiteknik Energi Fjärrvärme Fastighet Industri Olja Oljepanna Värmeväxlare Miljö;

  Sammanfattning : Världens energianvändning är en central del i rådande klimatförändringar och smarta tekniklösningar tillsammans med nya beteendemönster är våra bästa verktyg för att minimera vår påverkan på planeten, däribland mest omtalat användningen av fossila bränslen. Detta arbete har utförts i samarbete med Caverion på beställning av Alimak group AB i Skellefteå, med syfte att undersöka gångbarheten i ett byte av värmekälla på en av Alimaks fastigheter, ifrån oljeeldning till fjärrvärme. LÄS MER

 3. 3. Smart Buildings: ICT as a driving energy-efficient solution for retrofitting of existing buildings

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Giuseppe Sgrò; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is widely recognized how energy efficiency can contribute to decreasing GHG emissions, especially in the building sector, where buildings will play an increasingly important role for the future energy system, being both the largest energy consumers and becoming one of the greatest producers of renewable energy. In this new energy context, where renewable sources will be the main supplier for the production of electricity, there will be a growing need for dynamic control as well as intelligent and interconnected systems, which will lead to the creation of a new ICT architecture based on the interaction between Smart Buildings and Smart Grid, where buildings will take the role of proactive participants in the smart electricity network, facilitating the reduction of energy consumption and GHG emissions as well as other societal benefits. LÄS MER

 4. 4. Assessment of profitability for implementation of IoT-system connected with BIM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Adrian Theander; Ali Ara; [2018]
  Nyckelord :BIM; IoT; Utilization; Space management; fastighetsautomation; facility management; energieffektivisering; energianvändning;

  Sammanfattning : BIM som är en arbetsmetodik möjliggör simuleringar av en byggnads energianvändning med tillämpning av tillhörande program som exempelvis IDA ICE och RIUSKA. Efter att få en uppfattning av byggnadens energianvändning ska det vara möjligt för brukarna att vidta åtgärder i syfte till att effektivisera byggnadens energianvändning. LÄS MER

 5. 5. SCADA och OPC : Teori och implementering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Fredrik Glas; [2017]
  Nyckelord :SCADA; OPC; PLC;

  Sammanfattning : Även fast de flesta kanske skulle tänka på en industri när de hör talas om ett övervakande system, är det något som ökar inom fastighetsautomation idag. I och med att dagens byggnader blir mer intelligenta ökar behovet av att ha full koll på alla delar i ett fastighetssystem. LÄS MER