Sökning: "Rasmus Ekström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rasmus Ekström.

 1. 1. Smarta Elnät – En utredning : En utredning kring hur ett mindre energibolag kan utveckla sitt elnät till det smartare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Rasmus Ekström; [2018]
  Nyckelord :Smarta elnät; smart grid; smarta elmätare; kommunikation; elnät;

  Sammanfattning : The electricity network is in many places facing an eventful future where much will happen in a short period of time. Many network owners today have a network that is somewhat outdated and in short in need of upgrading and modernization, a modernization towards a smarter network. LÄS MER

 2. 2. What is Dirt? : An Ecocritical Analysis of Dirt in Neil Gaiman´s Neverwhere

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Kontext & kulturgränser (KK)

  Författare :Rasmus Ekström Kuchler; [2016]
  Nyckelord :dirt; ecocritical analysis; Neil Gaiman; Neverwhere;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En modern kanons laddning och riktning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rasmus Ekström; [2012]
  Nyckelord :Kanon; urval; kultur; litteratur; svenska; svensku;

  Sammanfattning : SammanfattningUppsatsen undersöker den litterära kanon i gymnasiets läroböcker från 1970. Metoden ärkvantitativ och utgår från sju läroböcker som tillsammans utgör ett representativt urval då böckernahar haft en stor spridning och många av deras författare under en längre tid har kunnat ge uttryck försin syn på vilken litteratur som bör ingå i gymnasiets litteraturundervisning. LÄS MER