Sökning: "Readability"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet Readability.

 1. 1. Signal Dependency Analysisand Status Propagation Tracking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Peng Su; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In software engineering, analyzing the dependence of software modules and signals is a common method of verification and testing software behaviors. Through dependency analysis, users can improve the quality and operating efficiency of the code. Also, analyzing dependencies can reflect the working status of software modules. LÄS MER

 2. 2. Punktgrafen : Komprimerad information över tid

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Petter Wannerberg; [2020]
  Nyckelord :Visual; information; operators; technicians; process; industry; unity; graph; graphics; dots; machine learning; data analysis; Unity; SSAB; SICS; RISE; Västerås; visuell; information; operatörer; tekniker; process; industri; graf; grafik; punkter; dataanalys; Unity; SSAB; SICS; RISE; Västerås;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av forskningsprojektet COMMAND som genomfördes av forskningsinstitutet RISE SICS Västerås tillsammans med SSAB under 2018 och 2019. Ett delmål med forskningsprojektet var att hjälpa industriföretag presentera mätvärden och maskindata på ett mer användarvänligt och överskådligt sätt. LÄS MER

 3. 3. The Role of Duplicated Code in Software Readability and Comprehension

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Xuan Liao; Linyao Jiang; [2020]
  Nyckelord :Duplicate code; Software readability; Comprehension; Experiment; Survey;

  Sammanfattning : Background. Readability and comprehension are the critical points of software developmentand maintenance. There are many researcher point out that the duplicatecode as a code smell has effect on software maintainability, but lack of research abouthow duplicate code affect software readability and comprehension, which are parts of maintainability. LÄS MER

 4. 4. Software Source Code Readability : A Mapping Study

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Andreas Bexell; [2020]
  Nyckelord :software architecture; software source code readability; systematic literature review;

  Sammanfattning : Background: Building software systems is an iterative and collaborative project, requiring developers not only to write code, but to maintain, expand, fix and enhance code already written. In order to do so, reading code is a central activity, and therefore it is important that code is written in a manner that makes it readable. LÄS MER

 5. 5. Vem är du - vem är jag? : Analys av texter i ett svenskt L2-läromedel på grundläggande nivå i vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elisabeth Åman; [2020]
  Nyckelord :Swedish as a second Language; Adult Education; Textbook Analysis; Language Progression; Readability; Otherness; Critical Text and Discourse Analysis; Common values; Curriculum;

  Sammanfattning : This study analyses four texts for Swedish as a Second Language in an Adult Education textbook published in 2018. The target group has passed the first level of beginners’ studies. The study concerns how the texts represent different life conditions in general and more specifically how otherness is shown in the Swedish majority society. LÄS MER