Sökning: "Richard Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Richard Johansson.

 1. 1. Arbitrage Pricing Theory: A study on the Stockholm Stock

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Richard Johansson; Pierre Petersson; [2019-03-01]
  Nyckelord :Arbitrage Pricing Theory; APT; Stockholm Stock Exchange; Macroeconomic Factors; Multi Factor Model;

  Sammanfattning : This thesis investigates the macroeconomic factors that affect the returns on the different portfolios in Stockholm Stock Exchange by using Arbitrage Pricing Theory (Stephen Ross 1976). We use the portfolios of Large Cap, Mid Cap, Small Cap, and All Caps. Specifically, multiple index model is used. The sample period is 2012-2017. LÄS MER

 2. 2. Machine learning på tidsseriedataset : En utvärdering av modeller i Azure Machine Learning Studio

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Richard Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In line with technology advancements in processing power and storing capabilities through cloud services, higher demands are set on companies’ data sets. Business executives are now expecting analyses of real time data or massive data sets, where traditional Business Intelligence struggle to deliver. LÄS MER

 3. 3. Digital förändring i byggbranschen : En studie av vilka ledarskapsbeteenden chefer i byggbranschen besitter och hur dessa påverkar digitalt förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :John Carlsson; Richard Johansson; [2018]
  Nyckelord :Digitization; construction industry; leadership; Digitalisering; byggbranschen; ledarskap;

  Sammanfattning : Då det i dagsläget byggs mycket i Sverige, byggsektorn står för en betydande del av Sveriges BNP och små och medelstora företag utgör 99,9% av Svenska företag, är det av intresse att veta hur väl dessa mindre företag är rustade för att möta digitaliseringen. Byggsektorn har legat efter andra sektorer och digitala förändringar spås intensifieras de närmsta åren. LÄS MER

 4. 4. Argue for Criticality The Potential of Argumentation and Critical Thinking in the English Subject in Swedish Upper-Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The steering documents for Swedish upper-secondary school set great store by the cultivation of critical thinking. It is one of the overarching aims. Yet, statistics indicate that young Swedes are not as good at critical thinking as students from some other countries of comparable socioeconomic status (World Economic Forum 7). LÄS MER

 5. 5. Storbritanniens utrikespolitik under Falklandskriget 1982 : En kvalitativ fallstudie om de brittiska beslutsfattarnas motiv och eventuellt bakomliggande sådana

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Diversionary war theory; Utrikespolitisk teori; Krig; Margaret Thatcher; Geopolitik; Diplomati; Propaganda; Suveränitetsprincipen; Säkerhetsdilemmat; Richard C. Snyder; H.W. Bruck; Burton Sapin; Machiavelli; Alexandre Defay;

  Sammanfattning : When Argentina invaded the Falkland Islands in 1982, it was the beginning of a two month long war. The aim of this essay is to find alternative explanations to the Falklands war with the main question being whether there were hidden motives for Thatcher and her reactions in 1982. LÄS MER