Sökning: "Säkerhet evenemang"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Säkerhet evenemang.

 1. 1. Säkerhet på evenemang: betydligt mer än en biffig vakt i dörren. : En studie om hur kris-och säkerhetsinformation vid evenemang kan uppmärksamma och motivera besökare till läsning, utan att bli skrämda.

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofia Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sakernas Internet och Radiofrekvensidentifiering : En central anpassad lösning för att läsa unika användare med hjälp av populär teknik

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Mattias Sundling; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Internet of Things is a growing market that creates opportunities and chal- lenges for companies. Bergeforsen Obstacle Race is an obstacle race which 2016 attracted 250 people to participate. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Sundbyholmstravet i Eskilstuna

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Patrik Gustafsson; Joel Hellbe; Eric Johansson; Anders Olsson; [2016]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; travbana; utrymning; Sundbyholm; kritiska förhållanden; FDS; Pathfinder; känslighetsanalys.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examinerande moment i kursen Brandteknisk Riskvärdering (VBR054), med syfte att granska och utvärdera ett objekts personsäkerhet i händelse av brand. Målet är att studenterna ska öka sin förståelse för utrymningssäkerhet och kunna applicera tidigare kunskaper och färdigheter för att genomföra en ingenjörsmässig riskanalys. LÄS MER

 4. 4. Speciella Evenemang som Upplevelser : En undersökning av Picknick med BMW

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Rohdin; [2015]
  Nyckelord :Evenemangsturism; Upplevelseindustri; Speciella evenemang; Evenemangsutveckling;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker vad evenemanget Picknick med BMW, som utspelar sig i Toruń i Polen, har för brister i tillfredställandet av besökarnas sinnen (syn, hörsel, lukt, smak och känsel), grundläggande mänskliga behov (fysiska, sociala, säkerhet, uppskattning och självförverkligande) och motiv till vistelsen. Den tar också upp hur bristerna kan åtgärdas för att förbättra upplevelsen av evenemanget. LÄS MER

 5. 5. Huliganismens påverkan på turismnäringen : En studie om hur evenemang arbetar med säkerhetsaspekter och hanterar huliganism

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Henrik Lindell; Enes Skrijelj; [2015]
  Nyckelord :Event Security; hooliganism; sports tourism; audience management; Evenemangssäkerhet; huliganism; sportturism; publikhantering;

  Sammanfattning : I takt med expanderingen av evenemangsturism växer även kraven på säkerhetshanteringen i samband med evenemangen. Hot som huliganism är vanligt förekommande vid vissa evenemang och behöver handskas med för att undvika eventuella påverkningar på besöksnäringen. LÄS MER