Sökning: "huliganism"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet huliganism.

 1. 1. Huliganens hemska historia : En historisk undersökning av svensk medias rapporte-ring om fotbollshuliganism mellan åren 1990-2002

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Tim Dahlbacka; [2020]
  Nyckelord :huliganism; media; historia; fotboll; läktarvåld; press; 1990-tal; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en historisk undersökning av svensk medias rapportering om fotbollshuliganism mellan åren 1990-2002. Undersökningen har genomförts genom att studera artiklar från fyra av landets största tidningar: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 2. 2. Allting började med en villkorstrappa : En kvantitativ analys om kvällspressens framställning av fotbollssupportrar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Simon Gustafsson Tengberg; Simon Holm Stålhand; [2020]
  Nyckelord :Aftonbladet; Expressen; fotbollssupportrar; framställning; huliganism; kvantitativ innehållsanalys; sportjournalistik; svensk elitfotboll; villkorstrappan.;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine if there been a change of attitude in sports journalism in the reporting on supporter-related issues in Swedish elite football after the new police method that was applied in 2019, called the terms stair. We have analyzed the differences between two football seasons, 2018 and 2019, with a quantitative content analysis on Sportbladet and Sportexpressen, which is the two biggest papers when it comes to sport. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är egentligen emot våld” : En studie om fotbollshuliganers sociala identitet i förhållande till våld och supporterskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Natalie Lien; Sofia Skarin; [2019]
  Nyckelord :huligan; huliganism; fotbollsvåld; rivalitet; våld; supporterskap; gemenskap; social identitet; social identity theory;

  Sammanfattning : Denna uppsats hade som syfte att undersöka fotbollshuliganers upplevelse av våld och supporterskap för att få en djupare förståelse för fenomenet huliganism. Detta analyserades med hjälp av teorier om social identitet. LÄS MER

 4. 4. Huliganism i media : En kritisk diskursanalys över Aftonbladets och Expressens skildring av fotbollsrelaterat våld och hur diskursen förändrats över tid

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jesper Flytström; [2019]
  Nyckelord :Hooliganism; football related violence; mass media; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate two Swedish, national newspapers and their depiction of football related violence. Through a critical discourse analysis this essay aims to illuminate the discourse practices that are being reproduced in media and also how the discourses have changed over time. LÄS MER

 5. 5. Här kommer pågarna: En diskursanalys om maskuliniteters genomsyrande av svensk supporterkultur.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jesper Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Supporterkultur; huliganism; maskulinitet; diskriminering; kön; läktarsånger; diskursanalys; hegemonisk maskulinitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar exkludering och diskriminering av kvinnor inom svensk supporterkultur och har i syfte att identifiera diskurs som upprätthåller och reproducerar manliga ideal. Analysen genomförs utefter Teun Van Dijks kritiska diskursanalys, vilken syftar till att kritiskt analysera maktstrukturer som håller män i en dominant position gentemot kvinnor. LÄS MER