Sökning: "Sönder boulevard"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sönder boulevard.

 1. 1. Från rum till rum : gestaltning av ett stadsstråk i Sundbyberg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Gronow; [2016]
  Nyckelord :aktivitetspark; Centrala Sundbyberg; design; esplanad; gestaltning; torg; överdäckning;

  Sammanfattning : Den stora bostadsbristen, tillsammans med en ökad urbanisering i Sverige har lett till att förtätning av städer blir allt vanligare. I Stockholm förtätas innerstaden på bland annat gammal industrimark, men stadsbyggnadskontoret har kommit fram till att även den glesa förorten måste förtätas. LÄS MER

 2. 2. Stadsgestaltning för ökad promenadvänlighet och bättre hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Södersten; [2016]
  Nyckelord :promenadvänlighet; landskapsarkitektur; fysisk aktivitet; byggd miljö; trafiklugnande åtgärder; Sönder boulevard; hälsa; aktiv transport;

  Sammanfattning : Det står klart att fysisk aktivitet främjar människors hälsa, det är idag välkänt och vetenskapligt etablerat. Det är desto svårare att beskriva vad som påverkar vårt beslut att vara fysiskt aktiva. Den här kandidatuppsatsen gör ett försök. LÄS MER