Sökning: "SME Development"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade orden SME Development.

 1. 1. Affärsystem och Lean : En kvalitativ studie om hur affärssystem kan stöttasmå- och medelstora företag att arbeta enligt Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Leon Thorelli; August Theorin; [2024]
  Nyckelord :Lean; affärssystem; IT-integration; realtidsinformation; pull-produktion; push-produktion; SME; processoptimering; hållbar utveckling; överproduktion.;

  Sammanfattning : Abstrakt SME-företag inom tillverkning kommer under 2000-talet möta oförutsägbara, högfrekventa marknadsförändringar på grund av global konkurrens. Den fjärde industriella revolutionen (samlingsterm för nya intelligenta digitala teknologier i tillverknings- och industriprocesser) gör att nya utmaningar måste mötas som inte bara fokuserar på förbättrade tillverkningsprocesser men också ställer krav på en digital transformation. LÄS MER

 2. 2. Do SMEs in Inflationary countries carry potentials for Internationalization: Illustration from Sri Lankan Economy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Thilini Dushyanthi Atapattu; Hasini Anchala Chandrasekara Hetti Arachchige; [2023-07-18]
  Nyckelord :Inflation; hyperinflation; internationalization; Small and medium sized; developing countries;

  Sammanfattning : External environmental effects always create challenges to the business world. Current uncertain conditions around the world with unexpected natural as well as human interventions make the global business activities more complicated. LÄS MER

 3. 3. Utmaningarna med digitalisering av ekonomistyrning för små och medelstora tillverkande verkstadsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sar Appel Jonsson; Jacob Svensson; [2023-02-21]
  Nyckelord :SME; digitalisering; ekonomistyrning; beslutsprocesser; tillverkning;

  Sammanfattning : The focus of this study is management control, more precisely how decision making and control mechanisms are affected by digitalization and what hampers the future development of digitalization in small and medium sized companies. To stay competitive it is important that small and medium sized companies also implement digitalization in their business. LÄS MER

 4. 4. The Influence of Pricing Strategy on the Growth of SMEs : A Case Study in Liberia

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Dewah Netta Jackson; Ohabuike Joshua Ajuro; [2023]
  Nyckelord :Pricing; Influencing of pricing strategy; SMEs growth; Liberia;

  Sammanfattning : Small and Medium Enterprises (SMEs) play a crucial role in the economic development of any nation. However, due to various challenges, including government policies, cost of production, competition, and market demand, SMEs often struggle to survive and grow. Pricing strategy is one of the critical factors determining SMEs' success. LÄS MER

 5. 5. Introducing software testing in an SME : An investigation of software testing in a web application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Per Arn; [2023]
  Nyckelord :software testing; web applications; front end development; component testing; end-to-end testing; testing frameworks; Mjukvarutestning; webbapplikationer; frontendutveckling; komponenttestning; användartestning; testramverk;

  Sammanfattning : Quality assurance and software testing of software artifacts is as important as ever and this is especially so the case in web applications. The web applications of today are more complex and are used in more critical systems at a larger scale than ever before. However, testing of these applications is very challenging due to their dynamic nature. LÄS MER