Sökning: "antonovsky"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade ordet antonovsky.

 1. 1. BARN PÅ BESÖK HOS SIN FRIHETSBERÖVADE FÖRÄLDER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Nielsen; Stina Olander; [2019]
  Nyckelord :children perspective; correctional services; difficulties; incarcerated parent; possibilities;

  Sammanfattning : Nielsen, E & Olander, S. Children visiting their incarcerated parent. Degree project in Social work 15 högskolepoäng. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Social Work, 2019. LÄS MER

 2. 2. Effekten av olika preventiva insatser vid kardiovaskulära sjukdomar : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Lidberg; [2019]
  Nyckelord :cardiovascular disease; prevention; intervention; sense of coherence; kardiovaskulära sjukdomar; prevention; intervention; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kardiovaskulär sjukdom är vida spridd över världen. Många riskfaktorer för sjukdomen bör kontrolleras med hjälp av hälsopreventiva insatser och kompletteras med läkemedelsbehandling. Syfte: Syftet var att undersöka vilka preventiva insatser som studerats för patienter med vaskulära sjukdomar, och effekterna av dessa. LÄS MER

 3. 3. ”Kanske om man hade varit uppväxt någonstans, i en annan miljö…” : En kvalitativ studie utifrån tidigare kriminellas upplevelser av uppväxt och vändpunkt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rama-Rebecka Haddad; Tamara Löfgren; [2018]
  Nyckelord :criminality; childhood; turning points; delinquency; kriminalitet; uppväxt; vändpunkt; brottslighet;

  Sammanfattning : "Perhaps if one had been raised elsewhere, in another environment ..." is a qualitative study whose purpose is to describe and create an understanding of past criminals' experiences in their childhood and turning point. LÄS MER

 4. 4. Ramadan Sawm : Upplevelser av Ramadan hos fastande muslimer i möte med vården – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Samuel Järnegard Fogelvik; Jakob Smitterberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Firandet av månaden Ramadan och den tillhörande fastan utgör en av islams fem pelare och praktiseras av muslimer världen över. De senaste decennierna har sett en ökad inflyttning till Sverige av folkgrupper med islam som kulturell bakgrund. Denna population kommer förr eller senare i kontakt med vården i det sekulära väst. LÄS MER

 5. 5. Hälsan hos asylsökande. : En studie om asylsökandes känsla av sammanhang och upplevda hälsa under asyltiden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Amina Hassan; Ronhi Ak; [2018]
  Nyckelord :Asylum seekers; PTSD; stigma; sense of cohesion; health; depression; Asylsökande; PTSD; stigma; känsla av sammanhållning; hälsa; depression.;

  Sammanfattning : Author: Amina Hassan & Ronhi Ak Title: Impact of asylum on asylum seekers Supervisor: Gunilla Carstensen The purpose of this study is to investigate the impact of asylum seekers and understanding the asylum process and the perceived illness during the asylum process. The study also aims to map stigmatization in the concept of illness among asylum seekers. LÄS MER