Sökning: "SOU 2008:124"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden SOU 2008:124.

 1. 1. Det svenska spelmonopolet : Sätter EG-rätten stopp för statens kassako?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Per-Ola Ohlsson; [2009]
  Nyckelord :EG-rätt; Lotterilag; Spelmonopol; SOU 2008:124; Undantagsgrunder; Syften;

  Sammanfattning : AbstractThe subject for this thesis is the Swedish gaming monopoly. This thesis describes the Swedish legislation that regulates the market for gaming in Sweden. The European legislation is also explained in the thesis; both the rules in the EC treaty and the rulings made by the EC court of justice (ECJ). LÄS MER

 2. 2. När monopolet upphör, stannar pengarna i Sverige?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Magnus Olausson; Christopher Larsson; [2009]
  Nyckelord :SOU 2008:124; monopol; spelreglering; spellicenser; beskattning;

  Sammanfattning : Sverige har som de flesta känner till ett antal olika monopol. Med monopol menas att detgenom reglering bara är svenska staten som får bedriva verksamhet inom Sveriges gränser.Några av de mest kända monopolen är Systembolaget, Apoteket och Svenska spel. Bolagenägs av staten och bedrivs i aktiebolagsform. LÄS MER