Sökning: "Samuel Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Samuel Larsson.

 1. 1. Off-Grid Solar Energy and Its Impacts on Rural Livelihoods : A Case Study on Tanzania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Nike Dahlqvist; Samuel Larsson; [2019]
  Nyckelord :ff-grid energy; rural electrification; sustainable Development; Livelihood; Solar Energy; Tanzania.;

  Sammanfattning : Energy poverty and lack of access to electricity is a global problem which is recognised in the sustainable development goal 7. Today 1.2 billion people live without access to electricity and most of them are situated in Sub-Saharan Africa where biomass still constitutes the main source of energy. LÄS MER

 2. 2. Caching of key-value stores in the data plane

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Samuel Larsson; [2019]
  Nyckelord :key-value store; programmable data planes; cache; NetCache; DXRAM;

  Sammanfattning : The performance of distributed key-value stores is usually dependent on its underlying network, and have potential to improve read/write latencies by improving upon the per- formance of the network communication. We explore the potential performance increase by designing an experimental in-network cache based on NetCache in the switch data plane for the distributed key-value store DXRAM, and placing it on a programmable switch that connects the peers in a DXRAM storage cluster. LÄS MER

 3. 3. När sjuksköterskor möter ett globalt växande hälsoproblem i vården : En kvalitativ litteraturöversikt om mötet med överviktiga personer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Antonia Wallgren Fälth; Samuel Larsson; [2019]
  Nyckelord :Attityder; Erfarenheter; Högt BMI; Tillit; Utmaningar.;

  Sammanfattning : Övervikt är ett globalt växande hälsoproblem som under kort tid ökat markant. Detta medför att sjuksköterskor utsätts för nya komplexa utmaningar i mötet med överviktiga personer. Trots att övervikt har blivit allt mer vanligare förekommer det stigmatisering, negativa attityder och fördomar mot överviktiga personer. LÄS MER

 4. 4. Generella hörförståelsetest i videoformat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Samuel Larsson; Felix Marklund; [2019]
  Nyckelord :Listening comprehension; visual aid; concentration difficulties;

  Sammanfattning : This paper aims to study the effect of visual aid in listening comprehension tests for Swedish secondary school pupil. The study also looks at the effects visual aid has for pupils who have difficulty concentrating and lastly to study the effect that previous knowledge has on the pupils’ performance. LÄS MER

 5. 5. Styrning av kulturen - En studie om litteraturstödets politiska styrning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Larsson; Samuel Björhag Dernestål; [2018]
  Nyckelord :Förordningar; NPM; Ramlag; Kulturdepartementet; Statens kulturrådet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i politikernas styrning av kulturpolitiken och hur detta har utvecklats sedan 1970-talet. Vi har här använt oss av Bengt Jacobssons bok Kulturpolitik: styrning på avstånd vilket påstår att incitamenten för styrningen av kulturpolitiken kommer från trender inom förvaltningen. LÄS MER