Sökning: "premenstrual syndrome PMS"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden premenstrual syndrome PMS.

 1. 1. Is it that time of the month? - Women´s experiences of Premenstrual Dysphoric Disorder.A review.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lina Moe; Karolin Karlsson; [2022]
  Nyckelord :PMDD; PMS; Premenstrual dysphoric disorder; Premenstrual syndrome; menstrual cycle; women’s health; quality of life; experiences.; PMDS; PMS; Premenstruell dysforisk störning; premenstruellt syndrom; menstruationscykel; kvinnohälsa; livskvalitet; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Premenstruell dysforisk störning (PMDS) är en allvarlig form av premenstruellt syndrom (PMS) som drabbar 3–8% av kvinnor i reproduktiv ålder. Emotionell dysreglering är kardinalsymptom för PMDS. Orsaken är ännu ej är helt klarlagd, men troligen råder hormonell överkänslighet i centrala nervsystemet. LÄS MER

 2. 2. Påverkar Premenstruellt syndrom (PMS) och Premenstruell dysforisk störning (PMDS) en kvinnas livskvalitet? : En litteraturöversikt ur ett globalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sanna Lidholm; [2021]
  Nyckelord :Women s health; premenstrual syndrome; premenstrual dysphoric disorder; quality of life; Kvinnohälsa; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforisk störning; livskvalité;

  Sammanfattning : Introduktion: Kvinnorelaterade sjukdomar är underrepresenterade inom forskning, Premenstruellt syndrom (PMS) och premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) är två av de. Premenstruella besvär orsakar konsekvenser för drabbade individer samt samhället i stort och är ett dolt folkhälsoproblem. LÄS MER

 3. 3. Fet, ful och oälskad. : En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av den premenstruella fasen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Moa Dahlberg; Malin Dahlstedt; [2021]
  Nyckelord :Premenstrual syndrome; experience; women; nursing.; Premenstruellt syndrom; upplevelser; kvinnor; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Premenstruellt syndrom (PMS) drabbar 30–40 % av kvinnor. Premenstruella symtom uppstår i menstruationscykelns luteala fas och kan ge både kroppsliga och psykiska förändringar. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av den premenstruella fasen. LÄS MER

 4. 4. Hur effektiva är orala preventivmedel innehållande drospirenon i kombination med etinylöstradiol vid behandling av premenstruella symtom?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Charlotte Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Premenstruella symtom; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforiskt syndrom; kombinerade orala preventivmedel; drospirenon;

  Sammanfattning : Background: Premenstrual syndrome (PMS) are common in more than 75 % of all women with menstruation. The prevalence of moderate to severe PMS is 20-40 % and the prevalence of premenstrual dysphoric disorder (PMDD) is 3-8 %. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan livsstilsfaktorer, stress, sömn och premenstruellt syndrom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Grubb; Jessica Österberg Klang; [2020]
  Nyckelord :premenstrual syndrome PMS; female health; lifestyle behaviours; stress; sleep; multiple regression analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Premenstruellt syndrom PMS är återkommande emotionella, psykologiska och fysiska symptom som börjar i menstruationscykelns sista vecka innan mens. Ännu har ingen biologisk markör kunnat förklara den komplexa symtombilden vilket gör det relevant att studera PMS som en kombination av bidragande faktorer. LÄS MER