Sökning: "Livserfarenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Livserfarenheter.

 1. 1. Stöttning i teaterämnet - En studie som undersöker hur teaterlärare och elever diskuterar olika behov och anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Jenny Korhonen; [2018-09-21]
  Nyckelord :teater; undervisning; gymnasiet; behov; stöd; stöttning; anpassningar; kursmål;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie undersöks hur två teaterlärare diskuterar arbete för att elever ska uppnå teaterämnets kursmål i gymnasieskolan, samt hur två elevgrupper i teater reflekterar kring behov för att uppfylla kursmålen i teaterämnet. Intervjuerna analyseras utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv. LÄS MER

 2. 2. ”Det beror på…” En studie om maktpositioner i förskolans arbetslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Bodil Stålnacke; Louise Lorin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien har varit att undersöka vad som i förskolans arbetslag är avgörande faktorer för maktpositioner. Enligt skollagen är det endast legitimerade förskollärare som får ägna sig åt undervisning i förskolan (Skollagen, 2010:800), men enligt våra egna erfarenheter och tidigare studier som gjorts har detta inte förverkligats i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Use animations to support knowledge transfer built on the understanding of the non-experts’ mental model

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Xiangyi Wu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Knowledge visualization as a recent branch of visualization science was established by Burkhard [1] at 2004. In his theory, animation was mentioned as one of major visual formats for knowledge transfer. However, there is a lack of  further research about its impact on the transfer of knowledge. LÄS MER

 4. 4. Att vara tonåring och förlora en förälder i en obotlig sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nina Lindholm; Shabnam Noor Galay; [2018]
  Nyckelord :Palliative care; Lifeexperiences; Adolescents; Palliativa vård; Livserfarenheter; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den Palliativa vården utgår från fyra hörnstenar: symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närstående. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till patient och närståendes sociala, fysiska, existentiella och psykologiska behov. LÄS MER

 5. 5. Svenska schamaner: idéer och praktik.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Karl Svensson; [2018]
  Nyckelord :Schaman; swedes; identity; practice; knowledge; spirit; environment; experiences; Schaman; svenskar; identitet; praktik; kunskap; andar; omvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att beskriva svenska schamaner utifrån intervjuer med fyra informanter. Ingen av de fyra informanterna anser sig ha gjort ett aktivt medvetet val att bli schaman. Schamanismen har uppfattats som en kallelse som schamanerna har en mission som ingår i en större plan att utföra. LÄS MER