Sökning: "Livserfarenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Livserfarenheter.

 1. 1. Musiken genom ungdomslivet : En kvalitativ studie om unga vuxnas uppfattningar om deras musikaliska livserfarenheter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cathina Bengtzon; [2019]
  Nyckelord :Musikalisk identitet; starka musikupplevelser; musikalisk habitus; musikaliska preferenser; känslor; läroplan; kursplan;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats grundas i en nyfikenhet av och intresse för hur och varför människors upplevelser och uppfattningar av musik, stil, smak och preferenser, förändras och påverkas genom livet. Vilka musikaliska upplevelser etsar sig fast i våra minnen och vilken betydelse har dessa minnen för vår identitetskonstruktion, för vår uppfattning av livsvärlden eller för vår känsla av tillhörighet i sociala eller interpersonella gemenskaper? Det är denna typ av frågor som utformat studiens syfte, med avgränsning av urval mot ungdomar och unga vuxna. LÄS MER

 2. 2. Matematikundervisning i förskolan : En intervjustudie om hur förskollärare arbetar med matematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Erika Bucher Olsson; [2019]
  Nyckelord :Preschool; Preschool teacher; Mathematics; Teaching; Everyday Mathematics; Förskola; Förskollärare; Matematik; Undervisning; Vardagsmatematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik i förskolan. Frågeställning till denna studie tar upp hur förskollärare synliggör matematiken för barnen i verksamheten samt hur de arbetar med matematk i förskolan. Studien använder sig utav en kalitativ metod i form av intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 3. 3. "Vi sitter med experterna – Det är barnen själva som har kunskapen" : Stödgruppledares uppfattningar och erfarenheter kring barns delaktighet ochaktörskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Viktor Olofsson; Mathias Thelén; [2019]
  Nyckelord :Aktörskap; delaktighet; KASAM; gruppverksamhet; barn; professionella; psykisk ohälsa; missbruk;

  Sammanfattning : Examensarbetet utgår från professionella stödgruppsledare tankar och erfarenheter av begreppen delaktighet och aktörskap i gruppverksamheter som är riktade mot barn och ungdomar vars föräldrar lider av missbruk och/eller psykisk ohälsa. Arbetet utgår även ifrån hur de professionella kan möjliggöra och utveckla ett eget aktörskap och delaktighet för barnen. LÄS MER

 4. 4. Beteende och hägnutnyttjande hos två amurtigrar (Panthera tigris altaica) på Borås djurpark : hur stor är besökarnas påverkan?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Tilde Rylander; [2019]
  Nyckelord :tiger; Panthera tigris altaica; hägnutnyttjande; beteende; stereotypt vandrande; aktivitet; stress; djurvälfärd; djurpark;

  Sammanfattning : Amurtigern (Panthera tigris altaica) är starkt hotad på grund av mänsklig utbredning och tjuvjakt. För att bevara amurtigern och andra hotade arter pågår avelsprogram i djurparker där arterna samtidigt hålls i utbildnings- och forskningssyfte. LÄS MER

 5. 5. ”Vi borde kanske vara mer som barnen” Pedagogers berättelser om ett allt mer digitaliserat samhälle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Nilsson; Malin Ottosson; [2019]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; förskolepedagoger; kunskapsklyftor; lärplattan; yrkesförändring.;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till digitalisering i den pedagogiska verksamheten. Detta för att skapa en förståelse för hur digitalisering används i förskolor idag och hur pedagoger förhåller sig till en allt mer digitaliserad verksamhet. LÄS MER