Sökning: "premenstrual syndrome"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden premenstrual syndrome.

 1. 1. Påverkar Premenstruellt syndrom (PMS) och Premenstruell dysforisk störning (PMDS) en kvinnas livskvalitet? : En litteraturöversikt ur ett globalt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sanna Lidholm; [2021]
  Nyckelord :Women s health; premenstrual syndrome; premenstrual dysphoric disorder; quality of life; Kvinnohälsa; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforisk störning; livskvalité;

  Sammanfattning : Introduktion: Kvinnorelaterade sjukdomar är underrepresenterade inom forskning, Premenstruellt syndrom (PMS) och premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) är två av de. Premenstruella besvär orsakar konsekvenser för drabbade individer samt samhället i stort och är ett dolt folkhälsoproblem. LÄS MER

 2. 2. Menstruationscykelns påverkan på kvinnors prestation : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Fäldt; [2020]
  Nyckelord :Female athletes; follicle phase; hormones; luteal phase; menstruation; performance; Follikelfas; hormoner; kvinnliga atleter; lutealfas; menstruation; prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: De hormonella förändringarna som sker under menstruationscykeln bidrar till variationer i olika fysiologiska processer som påverkar både kvinnors mående och prestation. Det är inte enbart det välstuderade premenstruella syndromet innan blödning som påverkar utan variationer i könshormonerna under hela menstruationscykeln påverkar olika fysiologiska processer. LÄS MER

 3. 3. Hur effektiva är orala preventivmedel innehållande drospirenon i kombination med etinylöstradiol vid behandling av premenstruella symtom?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Charlotte Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Premenstruella symtom; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforiskt syndrom; kombinerade orala preventivmedel; drospirenon;

  Sammanfattning : Background: Premenstrual syndrome (PMS) are common in more than 75 % of all women with menstruation. The prevalence of moderate to severe PMS is 20-40 % and the prevalence of premenstrual dysphoric disorder (PMDD) is 3-8 %. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan livsstilsfaktorer, stress, sömn och premenstruellt syndrom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Grubb; Jessica Österberg Klang; [2020]
  Nyckelord :premenstrual syndrome PMS; female health; lifestyle behaviours; stress; sleep; multiple regression analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Premenstruellt syndrom PMS är återkommande emotionella, psykologiska och fysiska symptom som börjar i menstruationscykelns sista vecka innan mens. Ännu har ingen biologisk markör kunnat förklara den komplexa symtombilden vilket gör det relevant att studera PMS som en kombination av bidragande faktorer. LÄS MER

 5. 5. Egenvårdsstrategier vid premenstruellt syndrom och premenstruellt dysforiskt syndrom

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Lindqvist; Lovis Tjärnberg; [2020]
  Nyckelord :Coping; Empowerment; PMS PMDD; Self-care; Suffering; Copingstrategier; Egenvård; Empowerment; Lidande; PMS PMDS;

  Sammanfattning : Bakgrund Premenstruellt syndrom (PMS) och premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) är tillstånd som innebär en samlad mängd psykiska och/eller fysiska premenstruella besvär hos vissa kvinnor. Dessa tillstånd utgör ett stort lidande och kan leda till psykisk ohälsa, långtidssjukskrivningar, somatiska besvär, drabbade relationer samt svårigheter att klara av sin vardag. LÄS MER