Sökning: "premenstrual syndrome"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden premenstrual syndrome.

 1. 1. Kan fysisk aktivitet och kost ha en positiv inverkan på fysiska och psykiska subkliniska menstruella besvär?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Annie Andersson; Rebecca Björkén; [2018]
  Nyckelord :dysmenorrhea; menorrhagia; premenstrual syndrome; premenstrual dysphoric disorder; oligomenorrhea; amenorrhea; kraftig menstruationssmärta; riklig menstruationsblödning; premenstruellt syndrom; premenstruellt dysforiskt syndrom; oregelbunden menstruation; menstruationsbortfall;

  Sammanfattning : Introduktion: Många kvinnor påverkas negativt av fysiska och psykiska besvär under sin menstruationscykel. Det råder idag stor kunskapsbrist om hur subkliniska menstruella besvär som kraftig menstruationssmärta, riklig menstruationsblödning, premenstruellt syndrom, premenstruellt dysforiskt syndrom, oregelbunden menstruation och menstruationsbortfall kan lindras utan att använda läkemedel. LÄS MER

 2. 2. Kostens hälsomässiga effekter hos kvinnor i fertil ålder : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Karina Kampe; [2018]
  Nyckelord :Fertility; Menopause; Women; Premenstrual Syndrome; Diet; fertilitet; klimakterium; kvinnor; premenstruellt syndrom; kost;

  Sammanfattning : Inledning Generella riktlinjer för kost och hälsa har historiskt utformats utifrån forskning på män, vilket resulterat i att kvinnor i fertil ålder ofta blivit missförstådda, misstolkade och felbehandlade. Låggradig inflammation, snabbmat och den moderna livsstilen, misstänks vara grund för flera sjukdomar vilka övervägande drabbar kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Agency, Resistance and Embodiment in The Context of PMS : a Qualitative Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Andrea Nordlander; [2018]
  Nyckelord :PMS; premenstrual change; agency; resistance; embodiment; sisterhood;

  Sammanfattning : Premenstrual syndrome (PMS) was originally coined to describe the various changes that many women experience the days before their period. Today, we understand PMS as a complex phenomenon that not only involves the materiality of the body, but also discursive ideas and cultural mythology around women and femininity. LÄS MER

 4. 4. Psykologer om PMDS - beredskap att upptäcka, diagnostisera och behandla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ulrika Vidlund; [2018]
  Nyckelord :PMS; PMDD; DSM-5; psychologist; knowledge; attitudes; treatment; diagnosis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Svenska psykologers beredskap och vilja att upptäcka, diagnostisera, informera och behandla patienter med diagnosen premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) undersöktes genom en webbaserad enkätundersökning som besvarades av 123 personer rekryterade via internetforumet Facebook. Respondenterna svarade på frågor om sin upplevda kunskap, erfarenhet och attityd gällande PMDS, samt hur de förhöll sig till diagnostisering och behandling av PMDS. LÄS MER

 5. 5. Det premenstruella syndromet : påverkan på kvinnans dagliga liv och tillgång till behandling

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Åsa Sjölin; [2017]
  Nyckelord :Premenstrual syndrome; Premenstrual dysphoric disorder; Daily life; Treatment; Premenstruellt syndrom; Premenstruellt dysforisk störning; Dagligt liv; Behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor världen över upplever någon gång under sin fertila period av livet besvär orsakade av premenstruella symtom. Premenstruellt syndrom (PMS) samt premenstruell dysforisk störning (PMDS) drabbar 20–32 procent respektive 3–8 procent av dessa kvinnor. LÄS MER