Sökning: "Service blueprint"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Service blueprint.

 1. 1. From Product to Service : Developing and testing a retail PSS utilising direct to garment printing tocustomise fashion garments

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sophie-Marie Ertelt; Ecaterina Guzun; Mirja Scott; [2018]
  Nyckelord :Product Extension Service; PSS blueprint; Mass customisation; Direct to Garment Printing; Design for Sustainability;

  Sammanfattning : Background - Consumer individualisation is a growing challenge in the fashion industry, yet it is also an area of great potential as well as a way to dampen over-consumption. The potential lays in how fashion brands can find ways to steer consumption towards a circular economy and utilise their platform to create meaningful connections with its consumers. LÄS MER

 2. 2. Designprinciper för mobila kontor i fältarbete

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Erik Sörlin; [2018]
  Nyckelord :mobilapplikationer; designprinciper; mobila kontor; fältarbete;

  Sammanfattning : This study aims to investigate and evaluate design principles that are important or central for developing a mobile application for fieldworkers. By developing a design proposal for a case company, the design principles can be evaluated and reflected on. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsstyrning som ett medel att överträffa kunders förväntningar : En kvalitativ studie om hur svenska hotell kan säkerställa kvalitet och överträffa kunders förväntningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Julia Sundberg; Julia Söderberg; [2017]
  Nyckelord :Service quality; quality control; Total Quality Management; Service blueprint; hotels; Tjänstekvalitet; kvalitetsstyrning; Total Quality Management; Service blueprint; hotell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tjänsteindustrin har kommit att bli dominerande på världsmarknaden vilket bidragit till ökad konkurrens för tjänsteproducerande företag. Inom hotellindustrin visar sig detta genom nya aktörer som utmanar traditionella hotell på sätt som inte tidigare varit möjligt. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av interna projektöverlämningar : Framtagning av rutiner samt upprättande av en enhetlig arbetsmodell

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Ernebro; [2016]
  Nyckelord :improvement; internal; project; handover; design; process; documentation; product; development; implementation; procedures; company; projekt; interna; projektöverlämning; rutiner; enhetlig; effektivisera; arbetsmodell; designprocess; design; tjänstedesign; dokumentation; företag; kvalitetssäkra; produktutveckling; implementering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts under vårterminen 2016 för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Stora delar av arbetet har utförts hos uppdragsgivaren Emerson Process Management AB i Karlstad. LÄS MER

 5. 5. The interaction between companies internal processes and the service encounter and its affect on the perceived quality A case study in the automotive industry

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Susanne Christensen; Hanna Lilja; [2015]
  Nyckelord :workshop; automotive industry; blueprinting; process mapping; perceived quality; service encounter; Internal process; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The competition in the automotive industry is constantly increasing and it is no longer sufficient for a company to only deliver a physical product. The companies’ ability to fill a need and provide a solution including a combination of both tangible and intangible products is becoming increasingly important. LÄS MER