Sökning: "Snabbhetsträning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Snabbhetsträning.

 1. 1. Plyometrisk träning på unga elitfotbollsspelare under tävlingssäsong : Kan plyometrisk träning påverka snabbhet och hopphöjd?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ramin Sepasi; Felipe Ramirez Ghiglione; [2016]
  Nyckelord :Träningsstudie; idrottsvetenskap; plyometrisk träning; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Syftet med denna studie var att undersöka hur sprint- och hoppförmåga kan påverkas av ett sex veckors plyometriskt träningsprogram på unga fotbollsspelare i U17-Allsvenskan Norra. Studiens frågeställning var: Ger ett kortsiktigt träningsprogram i form av plyometrisk träning någon effekt på ungdomsspelares sprint (0-5 m, 0-15 m, 0-30 m), CMJ och trehopptest? Metod 16 fotbollsspelare från U17-Allsvenskan Norra deltog i studien. LÄS MER

 2. 2. Effekten av 6 veckors kombinerad sprint- och plyometrisk träning : En experimentell randomiserad studie på unga fotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Viktor Sundin; [2015]
  Nyckelord :Snabbhetsträning; Fotboll; Plyometri;

  Sammanfattning : Fotboll är en mycket komplex idrott, där spelarna måste ha goda fysiska kvaliteter. En egenskap som blivit allt viktigare de senaste åren är snabbhet. Unga spelare har goda förutsättningar för att träna upp sin snabbhet. LÄS MER

 3. 3. Sex veckors hög-intensiv träning förbättrar uthållighet & total sprinttid hos kvinnliga fotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Hopstadius; [2014]
  Nyckelord :Damspelare; Fotboll; Intervaller; Snabbhet; Uthållighetsträning;

  Sammanfattning : Inledning Det är bevisat att hög-intensiv intervallträning två gånger i veckan i sex till åtta veckor kan förbättra aerob kapacitet. Syfte Syftet med denna studie var att undersöka om sex veckors hög-intensiv intervallträning en gång i veckan i kombination med snabbhetsträning kan ge ökad prestationsförbättring hos kvinnliga fotbollsspelare. LÄS MER

 4. 4. Snabbhet. Ett avgörande moment i elitfotboll. En studie om forskning, utbildning och praktiskt utförande av snabbhetsträning i svensk elitfotboll. - Speed - a crucial moment in elite soccer. A study on research, education and practical execution of explosive training in elite Swedish soccer.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fredrik Crépin; [2008]
  Nyckelord :explosivitet; snabbhet; fotboll; träning; utbildning; high-intensity training; education; sprints; soccer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Syftet med studien var att undersöka svenska fotbollsspelares rörelsemönster och kravprofil för att analysera betydelsen av explosivitets- och snabbhetsträning och dessutom analysera prioriteten och värdet av den här träningen i den vetenskapliga litteraturen, i tränarutbildningen och i praktiken. Metod: Begreppet snabbhetsträning har analyserats utifrån tre perspektiv; Forskningens, Utbildningens och det Praktiska utförandets perspektiv. LÄS MER