Sökning: "Sofie Rudin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sofie Rudin.

 1. 1. Flickor med NPF : Ett föräldraperspektiv på specialpedagogiska insatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Hansson; Sofie Rudin; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; NPF-problematik; genus; specialpedagogiskt stöd; flickor; föräldrars upplevelser;

  Sammanfattning : Forskning visar att flickor med NPF-problematik inte får det stöd och de insatser som de behöver i skolan. Det framkommer också i forskning att samverkan mellan skola och hem är viktigt när det kommer till elevers resultat, men att det brister i samverkan mellan skolan och hemmet när det handlar om flickor med NPF-problematik. LÄS MER

 2. 2. Personers erfarenhet av besök vid sjuksköterskeledd ögonmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anita Axesol Greis; Sofie Rudin; [2018]
  Nyckelord :Experience; Nurseled; Ophthalmology; Personcentred care; Erfarenhet; Personcentrerad vård; Sjuksköterskeledd; Ögonsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som drabbats av glaukom eller diabetes ska erbjudas undersökningar regelbundet. Sjuksköterskeledd mottagning är en åtgärd för att möta efterfrågan. Syftet med studien var att undersöka personers erfarenhet av besök vid sjuksköterskeledd mottagning inom ögonsjukvård. LÄS MER

 3. 3. Synfältsinskränkningar och bilkörning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anita Axesol; Sofie Rudin; [2015]
  Nyckelord :Automobile driving; Glaucoma; Patients experience; Visual field.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER