Sökning: "Solna"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade ordet Solna.

 1. 1. Offentlig-Privat Samhällssäkerhet : En principal-agentstudie om svenska kommuners samverkan med privata aktörer inom krisberedskap- och hantering

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Widman; [2021]
  Nyckelord :principal-agent; offentlig-privat samverkan; public-private-partnerships; krishantering; krisberedskap; privat samhällssäkerhet;

  Sammanfattning : Med bakgrund av de satsningar som görs på Sveriges civila försvar och beredskap samt trenden av offentlig-privat samverkan för samhällssäkerhet, undersöker den här pilotstudien hur sju svenska kommuner samverkar med privata aktörer inom krisberedskap- och hantering. Studien utgår ifrån ett principal-agentperspektiv där kommunen är principal och privata aktörer är agent. LÄS MER

 2. 2. Seniorers psykiska välmående under pandemin år 2020 i Solna kommun : En kvantitativ studie på före detta Hälsoprojektdeltagare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Henrik Nilsson; Rana Salem; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att ta reda på om den psykiska ohälsan bland Solna kommuns seniorer ökat under coronapandemin. Vidare att undersöka vilka strategier denna grupp använt sig av för att öka sitt psykiska välmående under pandemin. LÄS MER

 3. 3. Urbana mellanrum : sammankoppling eller frånkoppling av tid, plats och mikroklimat

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Rosenberg; [2021]
  Nyckelord :allmänna rum; urbana mellanrum; mikroklimat och arkitektur; Solna stad;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar studera och analysera områdena och mellanrummen emellan Råsunda, Hagalund, Arenastaden i Solna, Sverige. Landskapskaraktärer, känslan av öppenhet och mobilitet de tre delområdena emellan, samt designintentioner för valda platser presenteras här. LÄS MER

 4. 4. Drömfabriken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Vilhelm Larsson Regnström; [2021]
  Nyckelord :Filmstaden; Råsunda; Film; Solna;

  Sammanfattning : Filmstaden i Råsunda var en av Sveriges största filmstudioanläggningar på 1900-talet. Denna filmfabrik producerade över 400 filmer och TV-serier under sin livstid och banade väg för filmstjärnor och regissörer så som Greta Garbo och Ingmar Bergman. Majoriteten av byggnaderna revs år 1999 för att ge plats åt bostäder. LÄS MER

 5. 5. Identification of the Critical Delay Factors in the Subway Tunnel Construction in Stockholm : An explanatory Study Investigating the Project Delay and its Consequences on Property Developers

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Staflund; Rickard Östblom; [2021]
  Nyckelord :Subway tunnel construction; Infrastructure projects; Delay factors; Delay classifications; Delay explanations; Byggnation av tunnelbana; infrastrukturprojekt; förseningsfaktorer; klassificering av förseningsfaktorer; definition av förseningar;

  Sammanfattning : Stockholm is one of the fastest growing conurbations in Europe, to accommodate for the increased population and urban growth, the current subway system needs to be extended. Appropriately, a joint initiative regarding housing and infrastructure development was signed in January 2014 by the Swedish government, Stockholm County Council and the afflicted municipalities Stockholm, Solna, Nacka and Järfälla. LÄS MER