Sökning: "Stina Aronson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Stina Aronson.

 1. 1. Den formlösa kroppen – En väg ut : Kropp, rum och språk i Stina Aronsons Feberboken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Alice Beck-Remnes; [2020]
  Nyckelord :Feberboken; Stina Aronson; Formlöshet; Nomadisk subjektivitet; Rosi Braidotti; Julia Kristeva;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Feberboken. Kritik av Caroline Graeskes och Ebba Witt-Brattströms tolkningar.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Bo Ädel; [2019]
  Nyckelord :Feberboken Stina Aronson Artur Lundkvist #metoo;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att rädda Sara Sand : En deleuziansk läsning av Stina Aronsons experimentella verk

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Denise Berlin; [2019]
  Nyckelord :Deleuze Guattari; Desire; Desiring machines; Schizoid subjects; Stina Aronson; Sara Sand; Två herrar blev nöjda; Fabeln om Valentin; Tolv hav; Syskonbädd; Deleuze; Rhizom; Begär; Schizoida subjekt;

  Sammanfattning : This thesis explores the creative function of the pseudonym Sara Sand, used by the author Stina Aronson for four literary works in the late 1920s and early 1930s. Två herrar blev nöjda (Two gentlemen were content), Fabeln om Valentin (The tale of Valentin), Tolv hav (Twelve oceans) and Syskonbädd (Siblingbed) are modernist and experimental works that I approach with an experimental way of reading. LÄS MER

 4. 4. Vem vänds av vindarna? : Om kropp, kroppslighet och riktningar i Stina Aronsons Den fjärde vägen.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ann-Sofie Pedersen; [2017]
  Nyckelord :Stina Aronson; Den fjärde vägen; Elisabeth Grosz; kroppslighet; rum; Sara Ahmed; riktningar; orienteringar; genus;

  Sammanfattning : This essay examines the body in Stina Aronsons Den fjärde vägen, and is based on theories from Sara Ahmed who writes about how the body is orientated toward and away from objects and others. The essay also intend to examine the way the character inhabit the room from a bodily experience and how this affect the way they feel and act against each other and themselves. LÄS MER

 5. 5. Moderna hugskott : Modernism och performativitet i Stina Aronsons Två herrar blev nöjda (1928)

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Klingborg Johan; [2014]
  Nyckelord :Stina Aronson; Två herrar blev nöjda; modernism; performativitet; Judith Butler; Sören Kierkegaard; identitetslek; berättarstruktur; det omedvetna;

  Sammanfattning : Ett gemensamt drag i den tidigare forskningen om Stina Aronsons modernism har varit att betona Artur Lundkvists betydelse. Den här uppsatsen undersöker en roman som utkom före det att Aronson hade någon kontakt med Lundkvist, Två herrar blev nöjda från 1928, i syfte att nyansera nämnda historieskrivning. LÄS MER