Sökning: "Stråldos"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet Stråldos.

 1. 1. Personburen strålskyddsutrustning- Aspekter användaren behöver reflektera över

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kristin Eriksson; Lisa Lundgren; [2021-06-08]
  Nyckelord :Strålskydd; Personburen strålskyddsutrustning; Strålskyddsförkläde; Blyskydd; Ergonomi; Hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: En viktig uppgift röntgensjuksköterskan har är att tillämpa strålskyddsprinciperna och därmed använda adekvat strålskyddsutrustning. Den personburna strålskyddsutrustningen skyddar mot den spridda strålningen som uppstår efter att primärstrålningen träffat patienten. LÄS MER

 2. 2. Bröstkompressionens komplexitet vid mammografiundersökningar : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sara Danielsson; Alexandra Olsson; [2021]
  Nyckelord :Breast compression; mammography; parameters; patient related characteristics; self-compression; technical characteristics; Bröstkompression; mammografi; parametrar; patientrelaterade egenskaper; självkomprimering; tekniska egenskaper;

  Sammanfattning : Röntgen av bröst görs med hjälp av en mammograf och den första mammografen tillverkades 1968. En mammografiundersökning utförs av en röntgensjuksköterska som komprimerar bröstet mellan en platta och en detektor. LÄS MER

 3. 3. Lösningsförslag för förflyttning av spädbarn vid akut datortomografi

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Hannah Krogh; Merna Adam; [2021]
  Nyckelord :Sachsska barn- och ungdomssjukhuset; datortomografi; effektiv stråldos; DT-skalle; spädbarn; tjänstedesign;

  Sammanfattning : På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset fanns det ett upplevt problem vid akut datortomografi av huvudet på barn mellan 0-1 år. Problemet var att barn ofta vaknar när de ska förflyttas till röntgenbordet. Barn i detta åldersspann placeras då på en specialanpassad Baby Mattress. LÄS MER

 4. 4. Datortomografins betydelse vid diagnostisering av lungemboli hos patienter med covid-19 : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Boman; Alexandra Fransson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Datortomografi; D-dimer; Lungemboli; Röntgenavdelning; Röntgenstrålning; Symtom;

  Sammanfattning : Inledning: Patienter med covid-19 har en ökad risk att drabbas av lungemboli. Symtomen som patienter med covid-19 har liknar många gånger symtom på lungemboli. Förhöjda D-dimer-värden ökar misstanken om lungemboli. Detta är dock svårt att tolka eftersom patienter med covid-19 kan ha förhöjda D-dimervärden på grund av infektionen. LÄS MER

 5. 5. Screening med lågdos-DT för tidig diagnos hos patienter med ökad risk för lungcancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Siri Jörgensen; Cecilia Andersson; [2021]
  Nyckelord :Lungcancer; lågdosdatortomografi; screening; tidig diagnos;

  Sammanfattning : Inledning: Lungcancer är den vanligaste cancerformen globalt. Var femte person som dör av cancer, dör av lungcancer. Den främsta orsaken till lungcancer är tobaksrökning. LÄS MER