Sökning: "Stroop-test"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Stroop-test.

 1. 1. Physical Fitness VS. Reaction Time in E-sports. : A Design of an Experiment.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Eric Hallengren; [2020]
  Nyckelord :Reaction Time; Physical Fitness; Executive Functions; Gaming; Aerobics;

  Sammanfattning : Background: E-sports is a grand industry and has been gaining momentum in the latest decades. Reaction time (RT) is an important part of most e-sports games and therefore a possible way to evaluate and improve RT is desired. LÄS MER

 2. 2. Effekten av Fysisk Utmattning på Kognitiva Processer med Fokus på Idrott och Motion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tim Hansson; Hampus Jörmalm; [2020]
  Nyckelord :Attention; cognition; executive functions; physical fatigue; working memory; Arbetsminne; exekutiva funktioner; fysisk utmattning; kognition; uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Huvudsakliga syftet i studien var att undersöka effekten av fysisk utmattning på tre kognitiva processer (uppmärksamhet, exekutiva funktioner samt arbetsminne). Studien utfördes genom ett experiment, där 24 deltagare (ålder 18 till 53), vid två tillfällen utförde kognitiva test (Trail Making A och B, Stroop testet samt Digit Span fram och bakåt), ett tillfälle i utvilat tillstånd och ett i utmattat tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Stroop color coding and the relationship of personality in performance : An experimental study on Stroop color coding controlling for personality traits

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Fanny Lundgren; Modin Håkansson Filip; [2019]
  Nyckelord :Personality; big six; Stroop color coding test; stress; coping; distraction.;

  Sammanfattning : The Stroop Color coding and word test (Stroop, 1935) is a well-known phenomenon investigating cognitive inhibition, cognitive speed, attention and cognitive flexibility. The Stroop effect refers when processing a stimulus while being exposed to another stimuli simultaneous interfering with the first (Scarpina & Tagini, 2017). LÄS MER

 4. 4. Att påverkas eller att icke påverkas : En studie kring integrationen av lukter och ansiktsperception

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Elin Holmin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tolkning av emotioner förmedlade genom ansiktsuttryck utgör en central funktion för olika sociala samspel. Äckel är en universell grundemotion och starkt negativ reaktion som syftar till att undvika kontakt med ämnen som kan vara skadliga för oss. Speciellt starka utlösare av emotionen äckel är bland annat kroppslukter. LÄS MER

 5. 5. Moderately cold indoor temperatures’ effect on human attention:Immediate decrease in inhibiting erroneous responses

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Jonsson; Sandra Hedman; [2018]
  Nyckelord :Erroneous; responses; cold; temperature; attention; human; inhibiting;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate whether a moderately cold indoor temperature, 15.5+- °C, has a negative effect on human attention. This was investigated in an experiment where 40 participants (18 women, M = 23. LÄS MER