Sökning: "Swedish brown beans from Öland"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Swedish brown beans from Öland.

 1. 1. Determination of folate content in Swedish brown beans (Phaseolus vulgaris L.) from Öland : the impact of cultivar, year of production and region of origin

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Sara Babakirad; [2017]
  Nyckelord :folate; phaseolus vulgaris; Swedish brown beans from Öland; cultivar; meteorological conditions; water content;

  Sammanfattning : The term folate refers to all naturally occurring derivates of pteroic acid that are biologically active, except folic acid. Over 150 vitamers are possible, but only around 50 are found in foods. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Viktor Sundén; [2014]
  Nyckelord :baljväxter ; vegetabiliskt protein; bönor; linser; ärter; kvävefixering; baljväxtodling; livsmedel; svensk odling;

  Sammanfattning : Jordbruket står inför en rad utmaningar – både i Sverige och globalt. Några av de viktigaste är att minska utsläppen av växthusgaser och förhindra kväveläckage. LÄS MER