Sökning: "Systematic philosophy"

Visar resultat 6 - 10 av 75 uppsatser innehållade orden Systematic philosophy.

 1. 6. Att vårda palliativt : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med cancer i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Larsson Pott; Alexandra Tordsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Patients in end of life that receive palliative care, experience a better quality of life compared to those who does not receive it. The palliative care philosophy aims to alleviate suffering. The nurses have a responsibility to provide a good care and to be a good support for the patients and their relatives. LÄS MER

 2. 7. Blockchain Based Electronic Health Record Management For Mass Crisis Scenarios : A Feasibility Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filippo Boiani; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electronic Health Records (EHRs) are both crucial and sensitive as they contain essential information and are frequently shared among different parties including hospitals, pharmacies or private clinics. This information must remain correct, up to date, private, and accessible only to the authorized people. LÄS MER

 3. 8. Cost Based Prioritization of Overhaul Process Improvements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Martin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Cost model; Cost model system; Process improvement; Production development; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis was written in collaboration between Faiveley Nordic in Landskrona and the Division of Production and Materials Engineering at Lund University. It was set out to find improvements or cost reductions of the overhaul process at Faiveley. LÄS MER

 4. 9. Från policy till praktik : Det systematiska kvalitetsarbetet inom det svenska skolväsendet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alva Kaponen; Lisa Engberg; [2017]
  Nyckelord :Translation; implementation; quality management; public service; Översättning; implementering; kvalitetsstyrning; offentlig tjänsteverksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund När en styrfilosofi ska implementeras behöver den översättas till praktik i den organisatoriska kontexten. I denna interaktion mellan styrfilosofi och organisatorisk kontext kan problematik uppstå som kan leda till att implementeringen misslyckas eller att styrfilosofins innebörd förändras i översättningsarbetet. LÄS MER

 5. 10. Pedagoger, förskolechefer och vårdnadshavares syn på kvalitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Niemi; Petra Söderberg; [2016]
  Nyckelord :dimensions of quality; documentation; educational quality; high-quality preschool; preschool-teacher; quality; systematic qualitywork; dimensioner av kvalitet; dokumentation; förskollärare; hög kvalitet i förskolan; kvalitet; systematiskt kvalitetsarbete; utbildningskvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en förståelse för vad kvalitet är i förskolan. Barnkonventionen säger att allt som rör barnet ska se till barnets bästa. Vi runt omkring barnet har olika erfarenheter och kunskaper, vilket gör att vi kan bidra med det bästa till barnet. LÄS MER