Sökning: "Systematic philosophy"

Visar resultat 6 - 10 av 71 uppsatser innehållade orden Systematic philosophy.

 1. 6. Pedagoger, förskolechefer och vårdnadshavares syn på kvalitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Niemi; Petra Söderberg; [2016]
  Nyckelord :dimensions of quality; documentation; educational quality; high-quality preschool; preschool-teacher; quality; systematic qualitywork; dimensioner av kvalitet; dokumentation; förskollärare; hög kvalitet i förskolan; kvalitet; systematiskt kvalitetsarbete; utbildningskvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en förståelse för vad kvalitet är i förskolan. Barnkonventionen säger att allt som rör barnet ska se till barnets bästa. Vi runt omkring barnet har olika erfarenheter och kunskaper, vilket gör att vi kan bidra med det bästa till barnet. LÄS MER

 2. 7. Kristen Existentialism : Är målet att tro?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erik Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Christian; Existentialism; Kierkegaard; Jaspers; Tillich; School; Faith;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse Søren Kierkegaard’s “Fear and Trembling”, Karl Jaspers “Philosophy of Existence” and Paul Tillichs “Systematic Theology part 2” on their stand on Christian existentialism. The method used in the analysis is Hermeneutic, which is a must, when reading and understanding these three philosophical works. LÄS MER

 3. 8. Han lever! - En systematiskteologisk analys av segertematiken i Harry Potter sammankopplat med Jesus uppståndelse.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Emma Jesperson; [2016]
  Nyckelord :Uppståndelse; Harry Potter; Kristusgestalt; Offer; Populärkultur och teologi; Harry Potter och Dödsrelikerna; Segertematik; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att söka teologisk potential i Harry Potter. Det är en systematiskteologisk analys av segertematiken i Harry Potter i jämförelse med Jesus uppståndelse. LÄS MER

 4. 9. Kritik som transformation : ett utvecklande av Walter Benjamins konception av kritik i relation till språk, verk och historia

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Tim Landfeldt; [2015]
  Nyckelord :Walter Benjamin; history; the work; language; critique; marxism; messianism; critique;

  Sammanfattning : The present essay concerns Walter Benjamin´s engagement with the concept of critique in four of his early writings from 1916-1928. It revolves around three main themes, or objects of interest: the critique of language [Sprache], the critique of the work [das Werk] and the critique of history [Geschichte]. LÄS MER

 5. 10. Den gudomliggjorda skapelsen: en konstruktiv studie om gudomliggörelse och antropologi inom nutida luthersk teologi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Tobias Blomberg; [2015]
  Nyckelord :Teologi; Systematisk teologi; Luthersk teologi; Gudomliggörelse; Theosis; Rättfärdiggörelse; Helgelse; Tuomo Mannermaa; Robert W. Jenson; Ted Peters; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this MA thesis is firstly to describe and investigate the theologico-anthropological aspect of the doctrine of deification within contemporary Lutheran theology. Secondly, the aim of the thesis is to propose a theological anthropology that considers the human need and ability to grow, mature and deepen in life and in relationship to oneself, one’s neighbor and God. LÄS MER