Sökning: "deliberative democracy"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden deliberative democracy.

 1. 1. Den kravfyllda demokratin - En studie om möjligheterna till diskussion på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Robin Falström; Leotrim Jusufi; [2018-09-07]
  Nyckelord :Deliberativ demokrati; kommentarsfält; rationalitet; saklighet; media; Deliberative democracy; comment sections; rationality; objectivity; media;

  Sammanfattning : The media and the way that media communicate with its readers have changed drastically over the last few decades. New technology has made it easier for readers and journalists to communicate with each other through social media and comment sections. LÄS MER

 2. 2. Deliberativt arrangerad undervisning – En översikt : En systematisk litteraturstudie om deliberativt arrangerad undervisning om demokrati och medborgarbildning i samhällsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Andersson; [2018]
  Nyckelord :Deliberative education; civic; deliberative classroom; deliberative teaching;

  Sammanfattning : This overview can be summarized as a systematic literature study regarding deliberately arranged teaching about democracy and civic in social education. There is immersive research about deliberation since the 1990´s around deliberative democracy and in which way this model can be used in a classroom with the purpose of forming students into good citizens. LÄS MER

 3. 3. Demokrati i gymnasieskolan : En studie kring lärares syn på demokrati och hur detta uttrycks i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Agnes Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Democracy; attitudes; citizenship; social science; teachers; lessons; didactic; Demokrati; demokratisyn; medborgarskap; samhällskunskap; lärare; lektioner; didaktik;

  Sammanfattning : As a teacher today, you have a task to give your students good knowledge and give them great possibilities to reach their goals. But as a teacher, you also have a task to raise your students to be good democratic citizens. LÄS MER

 4. 4. Demokrati genom val eller samtal? : En kvalitativ studie av hur elevdemokrati tillämpas i samhällskunskapsämnets olika kurser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Hasselrot; [2018]
  Nyckelord :Elevdemokrati; elevinflytande; demokratiundervisning; samhällskunskap; representativ valdemokrati; deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : Teaching students about democracy and strengthening their abilities to act and perform within a democratic society is according to the curricula for the Swedish educational system an important task for any Swedish teacher. In social sciences, however, these aspects play an even greater role as the current curricula for civic education clearly states that civic education should offer students the opportunity to learn about democracy and its various forms and mechanisms. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på allmänhetens deltagande : Fallstudie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Kajsa Johansson; Julia Jarnås; [2018]
  Nyckelord :Deliberative democracy; Participation; Arnstein; Deliberativ demokrati; Delaktighet; Arnstein;

  Sammanfattning : In a democratic society, public participation will be realized when actions in the environment are to be implemented. Public consultation is a statutory process where the public shall be given the opportunity to transparency and influence, which can be provided to different extent. LÄS MER