Sökning: "deliberative democracy"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden deliberative democracy.

 1. 1. DELIBERATIVE DEMOCRACY AND EDUCATION - in context, in theory and in empirical research

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Axel Rödström; [2020-08-28]
  Nyckelord :deliberative democracy; citizenship education; philosophy of education;

  Sammanfattning : This master's thesis problematizes the deliberative citizenship education model from three different perspectives. It contains three substudies, which all investigate how deliberativedemocracy has been modelled on deliberative criteria for discussions. LÄS MER

 2. 2. VAD TYCKER VI EGENTLIGEN? En kvantitativ studie om tystnadsspiraler, åsiktskorridoren och flyktingfrågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sandberg; [2020-03-03]
  Nyckelord :tystnadsspiralen; åsiktskorridoren; konformism; spiral of silence; deliberative democracy;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet åsiktskorridoren varit ett aktuellt ämne i den svenska offentliga debatten. Åsiktskorridoren kännetecknas av ett debattklimat med lågt tak där den som yttrar en åsikt inte sällan utsätts för massiv kritik. LÄS MER

 3. 3. Avsikter och ambitioner med medborgarbudgetering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Allert; Kevin Lindblom; [2020-02-04]
  Nyckelord :medborgardialog; medborgarbudget; deliberativ demokrati; idealistiska perspektiv; kritiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen studerar två fall av medborgarbudgetering i Göteborgs stad medsyftet att undersöka hur stadsdelsnämnderna avser demokratisera områdena.Teori: Teoriramen består av två idealtyper av medborgardialog som utgörs av ettidealistiskt perspektiv och ett kritiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Få en röst, inte bara rösta : En litteraturstudie om hur ett deliberativt förhållingssätt kan främja skolans demokratiska uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Maria Wilson; Johanna Boman; [2020]
  Nyckelord :Deliberation; Deliberativ demokrati; Deliberativa samtal; Kontroversiella frågor; Demokratiska värden; Litteraturstudie; Demokratiuppdrag;

  Sammanfattning : Under 2010-talet har en ökad polarisering och populism vuxit fram vilket påverkar diskussionsklimatet i samhället. Detta ger konsekvenser för den svenska skolans möjligheter att forma demokratiska medborgare. LÄS MER

 5. 5. Synpunkterna noteras : En studie om hur kommuner bemöter yttranden från medborgare i samrådsredogörelser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Amira Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Deliberative democracy; spatial planning; participatory planning; consultation; citizen input; consultation report; public response; selective sorting; Deliberativ demokrati; samhällsplanering; deltagande planering; samråd; medborgarinput; samrådsredogörelse; offentligt bemötande; selektiv sortering;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how municipalities respond to citizen input in consultation reports – a necessary and often mandatory documentation in the Swedish planning process. More specifically, building on the political-philosophical debate on deliberation as a democratic ideal, this study explores how local authorities' response to citizen input is structured and designed in these reports, and to what extent citizen input is recognized. LÄS MER