Sökning: "deliberative democracy"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden deliberative democracy.

 1. 1. DELIBERATIVE DEMOCRACY AND EDUCATION - in context, in theory and in empirical research

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Axel Rödström; [2020-08-28]
  Nyckelord :deliberative democracy; citizenship education; philosophy of education;

  Sammanfattning : This master's thesis problematizes the deliberative citizenship education model from three different perspectives. It contains three substudies, which all investigate how deliberativedemocracy has been modelled on deliberative criteria for discussions. LÄS MER

 2. 2. VAD TYCKER VI EGENTLIGEN? En kvantitativ studie om tystnadsspiraler, åsiktskorridoren och flyktingfrågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sandberg; [2020-03-03]
  Nyckelord :tystnadsspiralen; åsiktskorridoren; konformism; spiral of silence; deliberative democracy;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet åsiktskorridoren varit ett aktuellt ämne i den svenska offentliga debatten. Åsiktskorridoren kännetecknas av ett debattklimat med lågt tak där den som yttrar en åsikt inte sällan utsätts för massiv kritik. LÄS MER

 3. 3. Avsikter och ambitioner med medborgarbudgetering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Allert; Kevin Lindblom; [2020-02-04]
  Nyckelord :medborgardialog; medborgarbudget; deliberativ demokrati; idealistiska perspektiv; kritiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen studerar två fall av medborgarbudgetering i Göteborgs stad medsyftet att undersöka hur stadsdelsnämnderna avser demokratisera områdena.Teori: Teoriramen består av två idealtyper av medborgardialog som utgörs av ettidealistiskt perspektiv och ett kritiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Fördjupad delaktighet i stadsplaneprocesser - En fallstudie av stadsbyggnadsprojektet Bunkeflostrand i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jesper Jönsson; Erik Svensson; [2020]
  Nyckelord :Medborgardeltagande; Deliberativ demokrati; Planprocess; Demokratiska Innovationer; Samråd; Public Participation; Deliberative democracy; Planning process; Democratic innovations; Public consultation;

  Sammanfattning : I Malmö stads översiktsplan fastslås en ambition om att i högre grad involvera medborgare i planeringen för att göra staden mer jämlik och socialt hållbar, samtidigt som planeringen kan bli mer effektiv när planer kan förankras genom att involvera medborgare i ett tidigt skede. Men för att involvera medborgare i planeringen, i ett tidigt stadie, krävs det att det görs ansatser som går utöver de lagliga krav som Plan- och Bygglagen ställer på planförfarandet om medborgerligt demokratiskt inflytande. LÄS MER

 5. 5. Få en röst, inte bara rösta : En litteraturstudie om hur ett deliberativt förhållingssätt kan främja skolans demokratiska uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Maria Wilson; Johanna Boman; [2020]
  Nyckelord :Deliberation; Deliberativ demokrati; Deliberativa samtal; Kontroversiella frågor; Demokratiska värden; Litteraturstudie; Demokratiuppdrag;

  Sammanfattning : Under 2010-talet har en ökad polarisering och populism vuxit fram vilket påverkar diskussionsklimatet i samhället. Detta ger konsekvenser för den svenska skolans möjligheter att forma demokratiska medborgare. LÄS MER