Sökning: "Borg"

Visar resultat 1 - 5 av 534 uppsatser innehållade ordet Borg.

 1. 1. Influencers, trovärdiga eller inte?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cornelia Borg; Elisabeth Herslow; Michaela Kanaan; [2020]
  Nyckelord :Influencer; Produktplacering; Trovärdighet; The Source Credibility Model; The Source Attractiveness Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad kunskap inom forskningsfältet influencer marketing. Uppsatsen kommer att undersöka konsumenters uppfattning gällande influencers produktplaceringar i sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Lärare i fritidshem : Hur lärare i fritidshem uppfattar sin yrkesutövning i skola och fritidshem

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Malin Borg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare i fritidshem uppfattar sin profession som lärare i skolan och i fritidshemmet. Det är en kvalitativ studie med ett induktivt angreppssätt. Sammanlagt intervjuades åtta lärare i fritidshem med semi-strukturerade frågor. Empirin bearbetades med hjälp av kontextuell analys. LÄS MER

 3. 3. Dependence Structures between Commodity Futures and Corresponding Producer Indices across Varying Market Conditions : A cross-quantilogram approach

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Elin Borg; Ilya Kits; [2020]
  Nyckelord :Commodity futures contracts; Commodity producer index; Cross-quantilogram; Dependence structures; Spillovers; Tail dependence;

  Sammanfattning : This thesis examines the dependence structures between commodity futures and corresponding commodity producer equity indices in bearish, bullish and normal market conditions. We study commodity futures and producer indices in the energy, precious metals, gold and agriculture commodity markets using daily return data that ranges from 16 December 2005 to 28 June 2019. LÄS MER

 4. 4. Hur kan svaga länkar i cyklisters färdvägsmiljöer förbättras? : Studie för att bedöma och åtgärda platser som motverkar cykling

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Fanny Vestling; Emma Eriksson; [2020]
  Nyckelord :cykelpendling; färdvägsmiljö; cyklister; upplevelse av miljö; miljösegment; miljöfaktorer; välbefinnande ovälbefinnande;

  Sammanfattning : Syfte/ Frågeställningar:Syftet med studien är att undersöka cyklisters upplevelse av fem specifika färdvägsmiljöer längs sträckan Stocksund – Roslagsvägen – Lill-Jansskogen med utgångspunkt i miljömässigt välbefinnande/ovälbefinnande, och andra utfallsvariabler samt olika miljöfaktorer. Syftet är även att undersöka huruvida punktskattning är en effektiv och möjlig metod för att lokalisera svaga länkar i cyklisters färdvägsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Effects of afforestation and crop systems on the water balance in the highlands of Ethiopia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Rebecca Naomi Ter Borg; [2020]
  Nyckelord :Acacia decurrens; landscape water balance; sediment yield; soil and water conservation; SWAT modelling; water balance partitioning;

  Sammanfattning : In the Upper Blue Nile Basin land use is rapidly changing due to agricultural development and intensification with potential effects on the water availability both up- and downstream. This study is aimed to explore the impact of agricultural land use change on a landscape water balance. LÄS MER