Sökning: "Borg"

Visar resultat 1 - 5 av 614 uppsatser innehållade ordet Borg.

 1. 1. NU SKA DU DANSA OCH DET ÄR MED MIG En kvalitativ och feministisk diskursanalys av könskonstruktioner i svensk dansbandsmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jonathan Borg; [2021-10-25]
  Nyckelord :dansband; kön; genus; femininitet; maskulinitet; hegemoni; dikotomi; stereotyper; fulkultur; arbetarklass; performativitet; heteronormativitet; musik; låt; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt sex dansbandslåtar från 1970-talet ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Med hjälp av diskursanalytisk metod samt teoretiska perspektiv och begrepp såsom performativitet, poststrukturalism och hegemonisk maskulinitet har jag studerat hur könskonstruktioner och diskurser görs och uttrycks i låttexter. LÄS MER

 2. 2. Bot or Human: Identifying Bot­Generated Clicks Using Machine Learning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FILIP BORG; AXEL BROBECK; SAGA KORTESAARI; NERMIN SKENDEROVIC; ARVID SUNDBOM; CHARLES SUNDSTRÖM; [2021-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : “I’m not a robot” is a common CAPTCHA (Completely Automated PublicTuring test to tell Computers and Humans Apart) often shown today uponentering websites. The purpose behind the challenge is to distinguish hu mans from robots, or bots. However, the user experience becomes somewhatintrusive and is not always viable for many websites. LÄS MER

 3. 3. Diskursiva konstruktioner av tiggeri och tiggare En kritisk diskursanalys av politiska ledartexter publicerade i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madelene Borg; Anneli Bergman; [2021-06-08]
  Nyckelord :tiggeri; tiggare; kritisk diskursanalys; fattigdom; politiska ledare;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöktes vilka diskurser om tiggeri och “tiggare” som framkom i tre dagstidningars ledartexter under tidsperioderna 1998-2000 samt 2013-2015. Dagstidningarna som valdes ut var Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter samt Aftonbladet då dessa tre har olika politiska inriktningar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med Covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Malin Borg; Fresia Montenegro; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; erfarenhet; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Kina upptäcktes 2019 en ny virusvariant av coronaviruset som fanns i den redan befintliga virusgruppen SARS-CoV-2 vid namn Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Varianten av viruset smittarmänniskor och gerluftvägssymtom. LÄS MER

 5. 5. Does my self-image do the purchasing for me? : A thematic analysis on millennial women's attitudes towards sports supplements and their willingness to purchase based on packaging design

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Borg; Nicki Rönnbom; [2021]
  Nyckelord :Willingness to purchase; sports supplements; nutritional supplements; attitudes; experience.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a deeper understanding of Swedish female millennials attitudes towards sports supplements. As well as how packaging design influences their willingness to purchase within this product category. LÄS MER