Sökning: "Tea Pettersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tea Pettersson.

 1. 1. Hållbarhet för att behålla kund? : En undersökning om förekomsten av CSR hos B2B- och B2C-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Louise Pettersson; Tea Unnebäck; [2018]
  Nyckelord :CSR; företag; samhällsansvar; B2B; B2C; intressenter; kunder.;

  Sammanfattning : Det finns, både bland individer och företag, ett ökat intresse och en ökad medvetenhet kring betydelsen av hållbar utveckling. Detta har exempelvis inneburit att förväntningarna som ställs på företag har skiftat, från enkom ett fokus på vinstmaximering till att verksamheterna även förväntas bidra till en positiv samhällsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Att prestera på topp non-stop - En studie om studenters identitetsarbete på tre topputbildningar

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Tea Pettersson; Sofia Miram Olsson; [2018]
  Nyckelord :identity work; social identity; elite identity; professional identity; top education;

  Sammanfattning : Research on identity has for a long time been a popular area within management. In particular, studies have discussed how identities can be linked to the organizations in which individuals belong to. LÄS MER