Sökning: "Theresa Segura"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Theresa Segura.

  1. 1. Patienters upplevelser av omvårdnad vid behandling av anorexia nervosa : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

    Författare :Migdalia Salomon Martinez; Theresa Segura; [2010]
    Nyckelord :anorexia; experience; patient perspective; nursing; treatment; anorexia; upplevelser; patientperspektiv; omvårdnad; behandling;

    Sammanfattning : Anorexia nervosa är den allvarligare och mest omtalade formen av ätstörning. Sjukdomen är ett självinducerat svälttillstånd då de drabbade bekämpar hunger och sina impulser att äta. Ätstörningar som anorexia är ett växande problem. Endast en del patienter tillfrisknar och behandlingen tar lång tid. LÄS MER