Sökning: "Deliberative communication"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Deliberative communication.

 1. 1. Finnish Parliamentarians’ Experiences and Utilisation of Social Media in Political Communication

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Marjaana Brandt; [2019]
  Nyckelord :Social media; political communication; qualitative research; social media affordances; democratisation; social media logics;

  Sammanfattning : Abstract This study sheds light on how social media has permeated to political sphere, examining parliamentarians’ subjective experiences of social media in relation to their way to communicate. The study explores, how social media affordances are utilised in the processes of communication, and also how social media can restrict parliamentarians’ due to its functionalities. LÄS MER

 2. 2. En värld i förändring : En litteraturstudie om utbildning för hållbar utveckling och deliberativa samtal i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sofie Ståhlgren; Axel Skärvall; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Deliberative Communication; Education; Education for Sustainable Development; Teaching Methods; Implementation; Upper Secondary School; Students; Teachers; Hållbar utveckling; Deliberativa samtal; Utbildning för hållbar utveckling; Undervisningsmetod; Implementering av utbildning för hållbar utveckling; Gymnasiet; Elever; Lärare;

  Sammanfattning : Den svenska gymnasieskolans läroplan understryker att undervisning ska ge elever de väsentliga insikter som krävs för att förstå hur de själva kan främja en hållbar utveckling (Skolverket 2011: 7). Denna litteraturstudie syftar huvudsakligen till att undersöka huruvida implementeringen av utbildning för hållbar utveckling har främjat elevers förståelse för hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Discourse Democracy and Labour Relations : A case study of social dialogue and the socio-economic situation of informal workers in Gujarat, India

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Evelina Rask; [2018]
  Nyckelord :Discourse Democracy; Labour Relations; Informal Labour; Human Rights; Workers Rights; Recognition; Social and Economic Welfare;

  Sammanfattning : This thesis firstly explores the process and effects of social dialogue in the context of informal home-based workers in Gujarat, India, and secondly the applicability of Dryzek’s theory of discourse democracy on this case study. In doing this, the study investigates the potential of social dialogue and discourse democracy to work as instruments for improving the social and economic situation of the workers. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på litteraturundervisning – Samtalets möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingmar Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Deliberativa samtal; Deliberative communication; Litteratursamtal; Litteraturundervisning; Samtalsgenrer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för didaktisk forskning som exemplifierar, problematiserar och vidgar förståelsen för hur boksamtal förs inom ramen för svenskämnet i skolan. Kunskapsöversikten har som mål att ge några didaktiska perspektiv på litteraturundervisningen samt ge upphov till konstruktiva reflektioner över lärarprofessionen. LÄS MER

 5. 5. Politisk deliberation bland ungdomar : En jämförande undersökning av två diskussionsforum på internet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rasmus Lindroth; [2018]
  Nyckelord :Deliberativa samtal; diskussionsforum; ungdomar; politiska frågor;

  Sammanfattning : This study examines how youths discuss politics in online forums in relation to the conditions of deliberative communication. To assess if, and to which extend the communication is deliberative a theoretical framework by Todd Graham and Tamara Witschge is being used. LÄS MER