Sökning: "Thuy Hang Nguyen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Thuy Hang Nguyen.

 1. 1. "Kerrikable" - barns "eget språk" genom pauser och gemensamma erfarenheter : En studie ur ett sociokulturellt perspektiv om hur pedagoger skapar förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thuy Hang Nguyen; Vanessa Larsson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkiga barn; Delaktighet; Barns perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Konversationsanalys; Turtagning; Turkonstruktion; Intersubjektivitet;

  Sammanfattning : Fokusområdet för denna studie är att undersöka flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet. Utifrån kartläggning av tidigare forskning inom detta område synliggörs att det saknas studier kring hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns perspektiv under läsaktiviteter i förskolan för att möjliggöra barns delaktighet, vilket lägger grunden för studiens syfte. LÄS MER

 2. 2. Lễ Cúng Cá Ông : the Beliefs and Traditional Worship of the Fishermen in Central Việt Nam

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Lantz; [2007]
  Nyckelord :whale religion; whale worship; Cá Ông; religion and cult; Việt Nam; grounded theory; animism; whale cult; le culte des baleines; la religion des baleines; religion et culte; Viétnam; théorie base; l’animisme; religionsantropologi; Vietnam; valkult;

  Sammanfattning : The purpose of this project, as a minor field study, is to study the fishermen and their beliefs and worship in Việt Nam. Since the worship of the fishermen exists all along the coast from the Gulf of Thailand in the south to Ha Long Bay and beyond in the north, the study is concentrated to the coastal area of central Việt Nam – that is in the Quảng Nam surroundings, mainly Hội An but also Đà Nẵng. LÄS MER