Sökning: "Trepartsförhandlingar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Trepartsförhandlingar.

  1. 1. Integrationens Tvetydighed : en retorisk analyse af trepartsforhandlingerne (2016) om arbejdsmarkedsintegration mellem den danske regering og arbejdsmarkedets parter.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

    Författare :Alexander Stevns Jensen; [2016]
    Nyckelord :The Danish Model; Socialkonstruktionisme; Flygtninge; Det Danske Arbejdsmarked; Trepartsforhandlinger; Den Danske Model; Mänskliga rättigheter; Human rights; Three Part Negotiations; The Danish Labor Market; Democracy; Refugees; Politics; Rhetoric; Social Constructionism; Den Danska Modellen; Trepartsförhandlingar; Den Danska Arbetsmarknaden; Demokrati; Flyktingar; Integration; Politik; Retorik; Socialkonstruktionism; Framing; History and Archaeology;

    Sammanfattning : Titel: Integrationens tvetydighet: En retorisk analys av trepartsförhandlingarna (2016) om arbetsmarknadsintegration mellan den danska regeringen och arbetsmarknadens parter. Författare: Alexander Stevns Jensen Handledare: Rouzbeh Parsi Denna studie undersöker hur debatten om integration fördes mellan den danska regeringen och arbetsmarknadens parter fram till underskriften av trepartsavtalet om arbetsmarknadsintegration den 17 mars i år. LÄS MER